Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних правил

Стаття 361. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних правил
Провадження у справі про порушення митних правил здійснюється українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості.
Особи, які беруть участь у провадженні у справі про порушення митних правил і не володіють мовою, якою здійснюється провадження, мають право робити заяви, давати пояснення, подавати клопотання рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача.
Коментована стаття встановлює, що провадження у справі про порушення митних правил здійснюється державною мовою. Це означає, що всі процесуальні документи (протоколи, акти, постанови та інші документи) складаються саме державною мовою.
Конституція України, визнаючи українську мову державною мовою в Україні, разом з тим гарантує вільний розвиток, використання інших мов (статті 10, 24).
У випадках, коли митні органи розташовані у місцях проживання більшості громадян інших національностей (міста, райони, сільські і селищні Ради, сільські населені пункти, їх сукупність), провадження може здійснюватись національною мовою більшості населення тієї чи іншої місцевості (ч. 2.ст. З Закону УРСР "Про мови в Українській PCP" від 28.10.1989 р. №8312-11), а у разі, коли громадяни іншої національності, що становлять більшість населення зазначених адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів, не володіють в належному обсязі національною мовою або коли в межах цих адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів компактно проживає кілька національностей, жодна з яких не становить більшості населення даної місцевості, провадження може здійснюватись українською мовою або мовою, прийнятною для всього населення (ч. З, ст. З цього самого Закону).
Крім того особи, які беруть участь у провадженні у справі про порушення митних правил і не володіють мовою, якою здійснюється провадження, мають право робити заяви, давати пояснення, подавати клопотання та відводи, подавати свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати постанови митного органу, суду рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача.
Перекладач призначається посадовою особою митного органу, у провадженні чи на розгляді якого знаходиться справа про порушення митних правил. Повноваження перекладача передбачені статтею 370 МК України.
Як перекладач може виступати посадова особа митного органу.