Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення

Стаття 77. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення

Документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються черезмитний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються митному органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Якщо оригінали таких документів складені іншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.

Коментованою статтею законодавець врегульовує питання мови документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення.
Відповідно до статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова. Відповідно до положень цієї статті і діловодство ведеться українською мовою. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, громадяни, та уповноважені ними особи при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України подають митному органу документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення: а) українською мовою; б) офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна; в) іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, див. детальніше в коментарі до ст. 45 МК.
Враховуючи специфіку митного законодавства, широкий спектр зовнішньо­економічних відносин суб'єктів підприємницької діяльності, положення міжнародних договорів України, які підписані в установленому законом порядку, законодавець в коментованій статті закріпляє право подання митним органам України документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, офіційною мовою митних союзів або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі.
Так, наприклад, Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства, прийнята у 1977 році і до якої Україна приєдналася у 2000 році, у статті 7 визначає, що письмові запити складаються мовою, прийнятною для запитуваних Договірних Сторін, у разі необхідності, всі документи, що супроводжують запити, перекладаються на взаємоприйнятну мову. Договірні Сторони у всіх випадках приймають запити про допомогу і супроводжувальні документи англійською чи французькою мовами або з наданням їх перекладу на англійську або французьку мови.
У тому випадку, коли оригінали таких документів складені іншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок. Переклади здійснюються спеціалістами, які мають відповідний статус та повноваження відповідно до чинного законодавства. Ідентичність перекладу засвідчується печаткою відповідальної особи або підприємства перекладача.
Відповідно до Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 р. №574, з урахуванням Наказу Державної митної служби України №669 від 08.08.2007 р., ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера, під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб'єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип здійснення заходів тарифного або нетарифного регулювання.