Митний заклад освіти

Стаття 418. Митний заклад освіти
Митний заклад освіти є спеціалізованою митною установою, що відноситься до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи і здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників митної служби України відповідно до цього Кодексу та інших законів України.
Коментована стаття визначає поняття митного закладу освіти та його повноваження.
З метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу митної служби України ще у 1996 році Указом Президента України від 11 червня 1996 року №412/96 була створена Академія митної служби України при Державному митному комітеті України на базі Українського центрального інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів металургії, що ліквідувався. Місцезнаходження Академії - місто Дніпропетровськ.
У 1998 році Кабінет Міністрів видав Постанову від 6 липня 1998 р. №1009, якою затвердив пропозицію Державної митної служби, погоджену з Міністерством освіти, Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, Міністерством фінансів, Міністерством економіки про створення коледжу Академії митної служби на базі Дніпропетровського коледжу автоматики і телемеханіки, що ліквідувався.
У 1999 році Держмитслужбою був виданий Наказ від 14.07.1999 №433, що затвердив Положення про навчання курсантів, студентів та слухачів Академії митної служби України та Коледжу Академії митної служби (далі - Наказ №433).
Згідно з наказом, навчальний процес в Академії організовується відповідно до вимог Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 №161.
Однак створення мережі відомчих навчальних закладів у системі митних органів розпочалося ще раніше. 14 грудня 1993 року Державний митний комітет України видав наказ №330 "Про організацію учбового центру у м. Хмельницькому", відповідно до якого було створено Учбовий центр перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу митних установ України. Сьогодні Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України є державним закладом післядипломної освіти (без надання другої вищої освіти), який виконує функції навчального та методичного центру, безперервного підвищення кваліфікації державних службовців - працівників митних установ України та організовує навчальний процес за професійними програмами, навчально-тематичними планами згідно з рекомендаціями Головдержслужби України.
Сьогодні система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців митної справи для роботи в митних органах включає:
1. Академію митної служби України.
2. Київський центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України;
3. Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України.