Вход

Митний склад

Митний склад
Державне регулювання ввозу в Україну товарів та інших предметів має низку особливостей. Зокрема це стосується авансового стягнення митницею ввізних податків з підакцизної й іншої продукції до моменту ввозу її на митну територію України й випуску у вільне використання на зазначеній території. Чинний порядок митного контролю приводить до передчасних витрат імпортерами коштів, однак держава в такий спосіб одержує фінансові гарантії доставки вантажів для оформлення у внутрішні митниці України.
Глава 35 МК вміщує п'ять статей, що надають поняття режиму митного складу та митних ліцензійних складів і їх особливості, визначають умови поміщення товарів у режим митного складу та строк їх зберігання, а також надає перелік операцій, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу.
Окрім МК, правове регулювання режиму митного складу здійснюється певними Законами України, постановами Кабінету Міністрів України та наказами Держмитслужби України
Одночасно із вступом у дію МК набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1867 (із подальшими змінами) за назвою "Деякі питання застосування режиму митного складу", що затвердила перелік товарів, які не можуть поміщатися у режим митного складу, а також перелік і порядок проведення операцій з товарами, які перебувають у режимі митного складу.
Наявність митних ліцензійних складів спрощує процедуру ввезення на митну територію України товарів та надає можливість учасникам зовнішньоекономічної діяльності без затримки здійснювати товарообіг вантажів.
Правове регулювання існування митних ліцензійних складів в Україні здійснюється, перш за все, згідно з МК та Положенням про відкриття й експлуатацію митних ліцензійних складів, затвердженим наказом Державної митної служби України від 31.12.1996 р. №592 (далі - Положення).