Митний перевізник

Стаття 182. Митний перевізник
Митний перевізник - це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення, передбачених пунктами 1, 2 та 4 частини першої статті 161 цього Кодексу, і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Митним перевізником може бути тільки підприємство-резидент.
Відносини митного перевізника з власником товарів визначаються відповідним договором.
У коментованій статті дається визначення поняття «митний перевізник» та регламентуються організаційно-правові засади його діяльності.
У п.22 ст. 1 МК надано визначення поняття «перевізник» - це загальне визначення.
Що стосується митного перевізника, то законодавець встановлює: по-перше, це підприємство, по-друге, підприємство, яке здійснює перевезення товарів між митними органами; по-третє, здійснює перевезення товарів, які перебувають під митним контролем; по-четверте, перевезення зазначених товарів між митними органами здійснюється без заходів гарантування товарів до митного органу призначення; по-п'яте, підприємство має ліцензію Державної митної служби України на здійснення діяльності митного перевізника; по-шосте, цей вид діяльності може здійснювати тільки підприємство-резидент.
Що стосується підприємства, то це питання висвітлене в коментарі до ст. 176 МК.
Що стосується митних органів України, то це питання розглянуто в коментарі до глави 2 МК.
Що стосується тривалості перебування товарів під митним контролем, то це питання детально розглянуто в коментарі до ст. 43 МК.
Заходи гарантування доставки товарів до митного органу призначення регламен­туються ст. 161 МК.
До компетенції Державної митної служби України віднесено ліцензування діяльності митного перевізника (див. коментар до ст. 183 МК). Визначення резидента див. в п. 36 ст. 1 МК.