Митний контроль після пропуску товарів і транспортних засобів

Стаття 69. Митний контроль після пропуску товарів і транспортних засобів

Незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів митний контроль за ними може здійснюватися, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України чи міжнародного договору України, укладеного в установленому законом порядку, контроль за виконанням яких покладено законом на митні органи.
Такий контроль здійснюється на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує.

Коментована стаття регламентує порядок здійснення митного контролю після пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Положеннями ч.1 коментованої статті законодавець надає право митним органам здійснювати митний контроль, незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів та транспортних засобів через митний кордон України, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України чи міжнародного договору України. Держмитслужба України відповідно до покладених на неї завдань: розробляє та здійснює самостійно або у взаємодії з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання контрабанді, порушенню митних правил та їх припинення. Державна митна служба України, відповідно до чинного законодавства, не наділена повноваженнями щодо здійснення оперативно-розшукових заходів при виконанні покладених на неї завдань (детальніше див. коментар до ст. 19 МК), а на правоохоронні органи України (СБУ, МВС, ДПА та інші) покладено зобов'язання інформувати спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи про факти, які стали їм відомі щодо порушення митного законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами.
Такий контроль здійснюється посадовими особами митних органів України на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує. При здійсненні даного виду контролю посадові особи митних органів самостійно вибирають форми митного контрою (див. коментар до ст. 41 МК), та мають право здійснювати взаємодію з правоохоронними органами України. Основні принципи та форми взаємодії митних органів України з іншими державними органами виконавчої влади закріплені в спільній, погодженій з Генеральним прокурором України, Інструкції про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні від 29.03.1994 р., зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 травня 1994 р. за №106/315.