Митний брокер

Стаття 176. Митний брокер
Митний брокер (посередник) - це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Митним брокером може бути тільки підприємство-резидент. Від імені цього підприємства декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо).
У коментованій статті законодавець дає визначення митного брокера (посередника) та регламентує організаційно-правову діяльність цих підприємств.
Відповідно до ст. 62 Господарського кодексу України, підприємство як організаційна форма господарювання - це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Слід зазначити, що митний брокер, для забезпечення своєї підприємницької діяльності, повинен мати електронно-обчислювальну, копіювальну техніку й відповідне програмне забезпечення, які гарантують забезпечення сумісності програмних продуктів і засобів автоматичної обробки інформації, використовуваних цим суб'єктом, з програмними продуктами та засобами автоматичної обробки інформації, що використовуються митними органами України.
Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення (детальніше див. коментар до гл. 11 МК).
Відповідно до вимог п.61 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає посередницька діяльність митного брокера.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» Держмитслужба здійснює ліцензування посередницької діяльності митного брокера.
Згідно з вимогами законодавця, митним брокером може бути тільки підприємство-резидент. Визначення поняття «резидент» міститься у п. 36 ст. 1 МК.
Від імені митного брокера декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо).