Митне оформлення військових транспортних засобів та військової техніки

Стаття 74. Митне оформлення військових транспортних засобів та військової техніки

Військова техніка, укомплектована повністю військовою командою, та бойові повітряні судна, а також військові кораблі, судна забезпечення Військово-Морських Сил, які перетинають митний кордон України, підлягають митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Митне оформлення військової техніки, військових кораблів (суден), бойових та військово-транспортних повітряних суден іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників центрального органу виконавчої влади з питань оборони.

У коментованій статті законодавець визначає порядок здійснення митного оформлення військових транспортних засобів та військової техніки.
Діючим митним законодавством передбачені такі порядки митного оформлення:
- митне оформлення військової техніки Збройних сил України;
- митне оформлення військової техніки іноземних держав.
Відповідно до ч.1 коментованої статті підлягають митному оформленню: а) військова техніка, укомплектована повністю військовою командою; б) бойові повітряні судна; в) військові кораблі, судна забезпечення Військово-Морських Сил. «Порядок митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. №63, який визначає особливості митного оформлення військової техніки, бойових та військово-транспортних повітряних суден, військових кораблів, суден забезпечення Військово-Морських Сил як України, так і іноземних держав, укомплектованих повністю військовою командою, які перетинають митний кордон України без права відчуження. Митне оформлення військової техніки іноземних держав здійснюється відповідно до цього Порядку з дотриманням вимог Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України". Митне оформлення військової техніки здійснюється в першочерговому порядку. Для вчинення дій, пов'язаних з митним оформленням військової техніки, відповідним центральним органом виконавчої влади уповноважується особа, яка діє на підставі доручення, виданого цим органом. У разі коли стороною, що приймає військову техніку, є інший центральний орган виконавчої влади, ніж Міноборони, митне оформлення військової техніки іноземних держав здійснюється митним органом за участю уповноваженої особи сторони, що її приймає,та уповноваженої особи Міноборони. Уповноважена особа Міноборони засвідчує достовірність даних, які вносяться до вантажної митної декларації уповноваженою особою сторони, що приймає військову техніку, шляхом подання до митного органу, який здійснює митне оформлення, письмового підтвердження. У разі переміщення через митний кордон України військової техніки України чи іноземних держав уповноважена особа не пізніше ніж за три дні до митного оформлення цієї техніки подає відповідному митному органу письмову заяву про місце, час, мету переміщення військової техніки та взяття на себе зобов'язання щодо здійснення її митного оформлення згідно із законодавством. Митне оформлення військової техніки здійснюється за наявності виданого Держекспортконтролем у порядку, визначеному законодавством, відповідного дозволу чи висновку, а також інших необхідних для митного оформлення документів. Особисті речі членів військової команди (предмети першої необхідності, пов'язані насамперед із забезпеченням життєдіяльності членів військових команд, які є їх власністю і які призначені виключно для особистого користування, але не можуть бути відчужені або передані іншим членам військової команди) підлягають митному оформленню у загальному порядку.
Відповідно до положень ч.2 коментованої статті митне оформлення військової техніки, військових кораблів (суден), бойових та військово-транспортних повітряних суден іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників Міністерства оборони України. Військова техніка іноземних держав, яка перетинає митний кордон України з метою надання Україні або на її прохання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, підлягає митному оформленню у спрощеному порядку, умови застосування якого визначаються Кабінетом Міністрів України.