Вход

Митна варта

Стаття 19. Митна варта

Митна варта - спеціальні підрозділи митних органів, призначені для боротьби з порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю.
Відповідно до коментованої статті митна варта - це спеціальні підрозділи митних органів, метою діяльності яких є забезпечення захисту економічних інтересів України, ведення ефективної боротьби з правопорушеннями у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також здійснення контролю за дотриманням законодавства про митну справу.
Особовий склад митної варти як самостійного підрозділу за розпорядженням керівника митного органу або його заступника може залучатися в передбаченому законодавством порядку поза встановленим робочим часом, у нічний час, вихідні й святкові дні до проведення спеціальних оперативних заходів і виконання інших завдань з боротьби з порушеннями митного законодавства.
Для виконання поставлених перед нею завдань митна варта взаємодіє й координує свою діяльність з оперативними підрозділами органів виконавчої влади України й відповідними підрозділами митних органів суміжних з Україною держав.
Створення, реорганізація й ліквідація підрозділів митної варти здійснюються Держмитслужбою України. Структура митної варти, порядок організації її роботи й штатна чисельність затверджуються наказом Держмитслужби України.