Митна вартість товарів

Стаття 259. Митна вартість товарів
Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень цього Кодексу.
Коментована стаття визначає таку категорію як митна вартість товарів, яка є основою в системі оподаткування, системі митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
Визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється декларантом з метою заявлення митному органу та відповідно до методів, передбачених МК.
Отже, коментована стаття надає поняття митної вартості товарів. Згідно з цією статтею митною вартістю є фактично ціна товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України і була сплачена декларантом або підлягає сплаті.
Порядок заповнення декларації митної вартості (далі - Порядок) затверджений відповідним наказом Держмитслужби України відповідно до статей 259-275 цієї глави МК та Постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2003 р. №1375 "Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України" (далі - Порядок декларування). Названа Постанова Кабінету Міністрів України також затверджує форми декларацій митної вартості (ДМВ-1, ДМВ-2, ДМВ-3).
(Зразки форм та щодо порядку їх заповнення див. коментар до ст. 262 МК.)
Митний орган, що проводить митне оформлення товарів, здійснює контроль за правильністю визначення декларантом їх митної вартості, у тому числі правильністю й можливістю застосування обраного декларантом методу визначення митної вартості, повнотою (комплектністю) поданих декларантом документів (обов'язкових і додаткових) та їх відповідністю встановленим вимогам.
Якщо митний орган вважає, що певні конкретні елементи витрат, які формують частину вартості для митних цілей, понесені покупцем, але не включені до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за імпортовані товари, то митний орган має право відповідним чином корегувати заявлену митну вартість.