Вход

Митні процедури щодо запасів для споживання

Стаття 115. Митні процедури щодо запасів для споживання
Під запасами, призначеними для споживання, розуміються:
1) товари, призначені для споживання пасажирами та екіпажем на борту
суден, літаків, у поїздах, інших транспортних засобах, незалежно від того,
споживаються ці товари чи ні;
2) товари, включаючи паливно-мастильні матеріали, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів заліз­ничного та іншого транспорту, у тому числі придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії або для здійснення необхідного поточного ремонту цих транспортних засобів;
3) товари, призначені для матеріально-технічного постачання та спорядження, паливно-мастильні матеріали, сировина для промислової переробки, продовольство, інші товари, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами суден, які здійснюють морський промисел.
Запаси, призначені для споживання, що переміщуються на суднах, літаках, засобах залізничного та іншого транспорту через митний кордон України в обсягах, що визначаються на підставі встановлених Кабінетом Міністрів України норм споживання та з урахуванням тривалості рейсу, підлягають митному оформленню в безліцензійному порядку без декларування та сплати податків і зборів (крім випадків, передбачених цим Кодексом), а понад зазначені норми - у загальному порядку відповідно до заявленого митного режиму.
У коментованій статті регламентується порядок здійснення митних процедур, що стосуються запасів для споживання.
Відповідно до типової технологічної схеми пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. №1989, для здійснення митного контролю капітан судна, командир повітряного судна, серед інших документів, повинні надати список запасів споживання.
Згідно з Порядком заповнення граф вантажної митної декларації відповідно де митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі, затвердженого наказом Державної митної служби України від 30.06.1998 р. №380 (зі змінами та доповненнями), встановлюються загальні положення щодо митного оформлення запасів, призначених для споживання.
Митне оформлення запасів споживання, що поставляються на транспортні засоби, здійснюється з поданням ВМД, заповненої відповідно до митного режиму експорт;, і особливостей заповнення граф ВМД при митному оформленні запасів споживання Якщо запаси споживання поставляються на українські транспортні засоби, то замість додаткових аркушів ВМД форми МД-3 або формулярів-специфікацій форми МД-> можуть використовуватися специфікації довільної форми. У специфікаціях довільне: форми декларантом обов'язково зазначаються такі відомості про запаси споживання номер за порядком; найменування; чотиризначний код товарної позиції згідно з УКТЗЕД. кількість; вартість. Специфікації довільної форми обов'язково засвідчуються печаткою підприємства, що декларує запаси споживання. Митний збір за оформлення специфікацій довільної форми не справляється.
При митному оформленні запасів споживання, що поставляються на іноземні або орендовані (зафрахтовані) іноземними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності транспортні засоби, у графі зазначаються відомості про особу, яка передає товар власнику (володільцю) транспортного засобу за договором (контрактом). Якщо постачання проводиться українським власником (володільцем) транспортного засобу, то в графі зазначаються відомості про власника (володільця) цього транспортного засобу.
Підлягають обов'язковому декларуванню продукти харчування та безалкогольні напої, вина, лікерні, коньячні, горілчані вироби, що переміщуються через митний кордон України у вагонах - ресторанах поїздів міжнародного сполучення.
Алкогольні напої та тютюнові вироби, що переміщуються у вагонах ресторанах, пропускаються через митний кордон України за умови сплати усіх належних податків і зборів.