Вход

Митні процедури на транспорті

Стаття 111. Митні процедури на транспорті
Транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.
Митні процедури, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та відповідними міжнародними актами, в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами.
Положеннями коментованої статті регламентуються загальні засади проведення митних процедур на транспорті.
Відповідно до ч.І коментованої статті посадові особи митних органів, виконуючи покладені на них законодавством завдання, здійснюють митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України. Визначення понять митний контроль та митне оформлення дається в п.15 та 14 ст. 1 МК.
При здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів посадові особи митних органів у своїй діяльності керуються Конституцією України, чинним Митним кодексом, міжнародними договорами України, підписаними в установленому законом порядку та іншими нормативно-правовими документами. Що стосується організаційно-правових засад здійснення митного контролю, форм митного контролю, переліку документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, то ці питання висвітлені у коментарях до статей 40,41,45 МК.
Порядок здійснення митного контролю, компетенція митних органів під час здійснення митного контролю та інші питання детально розглянуті в коментарі до глави 8 Митного кодексу.
При здійсненні митного контролю транспортних засобів посадові особи митних органів мають право використання технічних та спеціальних засобів (детальніше див. коментар до ст. 62 МК).
Організаційно-правові засади здійснення посадовими особами митних органів митного оформлення транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, порядок здійснення митного оформлення та інші питання регламентуються положеннями глав 10, 11 МК (детальніше див. коментар до цих глав).
Процедура митного оформлення транспортних засобів закінчується шляхом проставлення посадовою особою митного органу відбитків особистого митного забезпечення в митній декларації та товаро-супровідних документах, а також, у разі необхідності, накладенням пломб.
Законодавець положеннями ч.2 коментованої статті встановлює уніфікований характер здійснення митних процедур під час митного контролю та оформлення
транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Уніфікація означає зведення порядку митних процедур до єдиної форми, єдиних нормативів, здійснення яких не залежить від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує. Винятки з цього правила можуть передбачатися міжнародними договорами України, ; кладеними в установленому законом порядку, та відповідними міжнародними актами, в - істині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами.