Вход

Митні пільги для співробітників адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва інозем­ної держав

Стаття 288. Митні пільги для співробітників адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва інозем­ної держави
Співробітники адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, якщо ці співробітники та члени їхніх сімей не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари, призначені для початкового облаштування, із звільненням від сплати податків і зборів, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів.
Особи, зазначені у частині першій цієї статті, ввозять в Україну та вивозять з України товари в порядку, встановленому статтею 287 цього Кодексу.
Норми статті 288 встановлюють митні пільги для співробітників адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави - тобто осіб, які виконують адміністративно-технічне обслуговування в представництві й пройшли процедуру акредитації. Це можуть бути референти, завідуючі канцелярією, бухгалтери, перекладачі, секретарі, друкарки та ін.
У даній статті поняття вживаються у такому значенні:
Адміністративно-технічний персонал - особи, які виконують адміністративно-технічне обслуговування в представництві й мають службові картки, видані Міністерством закордонних справ України.
Обслуювувальний персонал - особи, які виконують обов'язки з обслуговування представництва й мають службові картки, видані Міністерством закордонних справ України.
Акредитація персоналу членів сімей - отримання в Міністерстві закордонних справ України дипломатичної, консульської або службової картки.
Даній категорії співробітників надають пільги у вигляді звільнення від податків та зборів (за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів) при ввезенні товарів, які призначені для початкового облаштування.
Законодавець у змісті частини 1 коментованої статті на підтвердження пункту 4.7. Правил передбачив, що предмети, призначені для початкового облаштування адміністративно-технічного персоналу та членів сімей адміністративно-технічного персоналу, не обкладаються ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання предметів та за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць).
Крім зазначених у пункті 4.7 цих Правил предметів, інші предмети, призначені для особистого користування адміністративно-технічним і обслуговувальним персоналом, а також членами їх сімей, не обкладаються ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання предметів і за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць) виключно на підставі спеціальних угод з іноземною державою.
Митне оформлення предметів, транспортних засобів, які придбані на території України й вивозяться за межі митної території України, здійснюється в порядку, установленому законодавством України.