Вход

Митні пільги для іноземних дипломатичних і консульських кур'єрів

Стаття 292. Митні пільги для іноземних дипломатичних і консульських кур'єрів
Іноземні дипломатичні та консульські кур'єри можуть ввозити в Україну та вивозити з України товари, призначені для їх особистого користування, із звільненням на основі взаємності від митного огляду та сплати податків і зборів, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів.
Дипломатичний (консульський кур'єр - це особа, котрій доручається доставка дипломатичної (консульської) пошти. Посада дипломатичного кур'єра передбачена статтею 27 Віденської конвенції 1963 року, а консульського кур'єра - статтею 35 Віденської конвенції 1963 року. Дипломатичні (консульські) кур'єри можуть бути постійними та тимчасовими (кур'єри adhoc), які призначені для перевезення тільки даної дипломатичної пошти. Останні користуються митними пільгами тільки на строк виконання своїх службових обов'язків.
Пунктом 5 статті 35 Віденської конвенції 1963 року передбачено, що Консульський кур'єр забезпечується офіційним документом, у якому вказуються його статус і число місць, що становлять консульську валізу. За винятком випадків, коли є згода держави перебування, якщо він не є громадянином держави, що представляє, особою, що постійно проживає в державі перебування. При виконанні своїх функцій він повинен перебувати під захистом держави перебування. Він користується особистою недоторканністю й не підлягає ні арешту, ні затриманню в будь-якій формі.
Держава, що представляє, її дипломатичні представництва й консульські установи можуть призначати спеціальних консульських кур'єрів adhoc. У таких випадках положення попередньої норми дійсної статті також застосовуються, за тим виключенням, що згадані в ньому імунітети припиняються в момент доставки таким кур'єром довіреної йому консульської валізи за призначенням.
Дипломатична пошта може бути довірена командиру екіпажу цивільного повітряного судна, а також командиру судна, що переміщується водними шляхами. У цьому випадку дипломатичне (консульське) представництво може направити одного із своїх працівників прийняти дипломатичну пошту (консульську валізу) безпосередньо та безперешкодно від командира повітряного (водного) судна. Слід зауважити, що сам командир екіпажу у подібних ситуаціях не вважається дипломатичним кур'єром.
Згідно з Правилами, особистий багаж дипломатичного, консульського кур'єрів, у тому числі кур'єрів adhoc, звільняється від митного огляду, якщо немає достатніх підстав уважати, що він містить предмети, увезення яких в Україну чи вивезення за кордон заборонено або обмежено законодавством чи регулюється окремими правилами. Огляд особистого багажу здійснюється тільки в присутності самого кур'єра або його вповноваженого представника. Положення цього розділу Правил застосовуються також до особистого багажу кур'єрів міжнародних організацій, якщо це не суперечить міжнародним договорам України.
Забезпечення наведених умов іноземними дипломатичними та консульськими кур'єрами дає право використовувати митні пільги, що визначені у коментованій статті.