Митні пільги для міжнародних організацій, представництв іноземних держав при них, а також для їх персоналу

Стаття 294. Митні пільги для міжнародних організацій, представництв іноземних держав при них, а також для їх персоналу
Митні пільги для міжнародних організацій та представництв іноземних держав при них, а також для персоналу цих організацій і представництв та членів сімей персоналу визначаються відповідними міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.
Коментована стаття встановлює, що митні пільги для міжнародних організацій та представництв іноземних держав при них, а також для персоналу цих організацій і представництв та членів сімей персоналу визначаються відповідними міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.
Як приклад, ми приведемо одну з міжнародних угод, укладену за участі України та яка передбачає встановлення митних пільг. Такою угодою є Угода між Урядом України і Міжнародною організацією з міграції про статус цієї організації в Україні і про співробітництво в сфері міграції.
Пам'ятаючи, що стаття 27 Конституції Організації надає Організації статус юридичної особи і такої правоздатності, що може бути необхідною для здійснення її функцій і виконання її цілей, і про те, що Організація і її персонал повинен користуватися привілеями та імунітетами, які забезпечує параграф 27 Конституції, вважаючи, що мета і функції Організації та діяльність, що проводиться Організацією та її персоналом виправдовує надання в Україні Організації та її персоналу усіх привілеїв та імунітетів, по суті однакових з тими, що надаються спеціалізованим установам ООН та їх персоналу, сторони-учасниці домовились про прийняття цієї Угоди.
Також можна додати, що Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 21 листопада 1947 року прийнята Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН.
Виконання положень інших міжнародних договорів, укладених за участю України, у частині надання пільг, здійснюється митними органами у відповідності з Конституцією України та МК.