Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представни

Стаття 287. Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва
Глава дипломатичного представництва іноземної держави та члени дипломатичного персоналу представництва, а також члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари, призначені для особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, та вивозити з України товари, призначені для особистого користування, включаючи придбані на митній території України, з дотриманням встановленого цим Кодексом порядку їх переміщення через митний кордон України та із звільненням від сплати податків і зборів, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів.
Особистий багаж глави дипломатичного представництва іноземної держави, членів дипломатичного персоналу представництва, членів їхніх сімей, які проживають разом з ними, звільняється від митного огляду, якщо немає достатніх підстав вважати, що він містить товари, не призначені для особистого користування, або товари, ввезення (вивезення) яких заборонене законом або регулюється карантинними та іншими спеціальними правилами. Такий огляд повинен здійснюватися тільки в присутності названих у цій статті осіб або їх уповноважених представників та за письмовим розпорядженням керівника чи заступника керівника відповідного митного органу. На митному посту допускається також проведення огляду за письмовим розпорядженням керівника поста або його заступника.
За допомогою ст. 287 у внутрішнє законодавство перенесені правила, закріплені пп. Ь, п. 1 ст. 36 та п. 1 ст. 37 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.
Розглядуваний вище Порядок визначає процедуру звільнення відповідно до пунктів 5.3 та 5.5 Закону України "Про податок на додану вартість" від обкладення податком на додану вартість операцій з продажу та ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (робіт, послуг), передбачених - у тому числі й для використання:
- членами дипломатичного персоналу дипломатичних представництв іноземних держав, які не є громадянами України і не проживають в Україні постійно;
- консульськими посадовими особами консульських установ іноземних держав в Україні, які не є громадянами України і не проживають в Україні постійно, за винятком консульських посадових осіб консульських установ, які очолюють почесні консульські посадові особи;
- членами сімей зазначених осіб, якщо вони не є громадянами України і не проживають в Україні постійно.
Терміни, що вживаються у коментованій статті, слід розуміти таким чином:
Представництво - акредитоване в Міністерстві закордонних справ України дипломатичне представництво, консульська установа, представництво міжнародної організації, яким надано митні пільги відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України.
Персонал - акредитовані в Міністерстві закордонних справ України глави представництв та члени їх дипломатичного персоналу, консульські посадові особи (крім почесних консульських посадових осіб), члени дипломатичного персоналу міжнародних організацій, члени адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу, що не є громадянами України.
Члени сімей - акредитовані в Міністерстві закордонних справ України члени сімей персоналу, які проживають разом з ним або супроводжують його за умови, що вони не є громадянами України. На дітей персоналу віком понад 18 років пільги, наведені в цьому Порядку, не поширюються. До членів сім'ї відносяться дружина (чоловік), також, як уже зазначалося, неповнолітні діти (до 18 років) та особи, які знаходяться на утриманні дипломата.
Предмети, призначені для початкового облаштування - предмети, призначені для особистого користування, які ввозяться персоналом та членами сімей у термін до 6 перших місяців роботи персоналу в Україні.
Згідно з правилами, митний контроль товарів, що надходять в Україну в міжнародних поштових відправленнях і призначені для особистого користування персоналом, членами сімей, здійснюється відповідно до положень Всесвітньої поштової конвенції (1994 р.) та вимог законодавства України.
Про потребу присутності одержувача при митному огляді товарів підприємство поштового зв'язку направляє йому повідомлення із зазначенням місця та часу огляду. При неможливості проведення митного огляду у зв'язку з відсутністю одержувача або вповноваженої ним особи міжнародне поштове відправлення повертається відправнику.
Декларування товарів, призначених для особистого користування персоналом та членами сімей, у випадках, установлених законодавством України, здійснюється із заповненням МД, у порядку, визначеному чинним законодавством. Відповідно, оформлена таким чином декларація є підставою для зворотного вивезення (увезення) зазначених у ній товарів.
Згідно з Правилами, митне оформлення товарів, які призначені для особистого користування персоналом, членами сімей та надходять в Україну в міжнародних вантажних відправленнях, не супроводжуваному багажі, здійснюється митницями, у зоні діяльності яких проживають ці особи. Для отримання (відправлення) несупроводжуваного багажу, міжнародного вантажного відправлення персонал, члени сімей або вповноважені ними особи подають митному органу два примірники переліку товарів, які містяться в цьому багажі, відправленні. Один примірник переліку товарів, засвідчений митним органом, видається власникові багажу (відправлення) або вповноваженій ним особі, а другий разом із копіями товаросупровідних документів та документів, що посвідчують особу одержувача (відправника - у разі відправлення багажу чи міжнародного вантажного відправлення за кордон), залишається в справах митниці.
Предмети, призначені для особистого користування персоналом (крім адміністра­тивно-технічного і обслуговувального персоналу) та членами сімей (крім членів сімей адміністративно-технічного і обслуговувального персоналу), включаючи предмети початкового облаштування, не обкладаються ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання предметів та за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць).
Транспортні засоби, призначені для особистого користування, - це транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та належать персоналу і членам сімей. Вони підлягають декларуванню із заповненням одного з таких документів:
- митної декларації, в пункті якої власником транспортного засобу зазначається зобов'язання про зворотне вивезення;
- письмового зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу за межі митної території України за формою, визначеною Державною митною службою, якщо потреби заповнення митної декларації немає.
Кількість транспортних засобів, які дозволяється ввозити персоналу для особистого користування, визначається на умовах взаємності щодо кожної окремої держави. Така інформація - про умови взаємності - надається Міністерством закордонних справ Держмитслужбі щорічно до 20 січня.
Транспортні засоби, які призначені для особистого користування і ввозяться на митну територію України з метою тимчасового користування на митній території України, не обкладаються ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання предметів та за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць).
Досить жорсткі вимоги встановлені Держмитслужбою України до власників транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам на території України, представництвам міжнародних організацій.
Держмитслужба від посадових осіб митних органів вимагає здійснення митного контролю при намірі виїзду за межі митної території України зазначених категорій осіб.
Такий контроль посадові особи митних органів повинні здійснювати безпосередньо в пунктах пропуску через митний кордон України на підставі таких документів:
- технічного паспорта транспортного засобу;
- дипломатичної, консульської або службової картки, виданої Управлінням Державного протоколу МЗС України (у випадку, якщо автомобілем керує акредитований співробітник представництва);
- посвідчення співробітника конкретного представництва (консульської установи) та документ (оригінал), підписаний керівником або уповноваженою особою представництва (консульської установи), завірений печаткою представництва (консульської установи), у якому зазначається, що ця особа має право керувати цим транспортним засобом (у випадку, якщо автомобілем керує інша особа - співробітник представництва);
- завіреної представництвом (консульською установою) копії вантажної митної декларації на транспортний засіб, оформленої при його ввезенні на митну територію України для офіційного користування.
При цьому номер транспортного засобу повинен відповідати номеру, вказаному в технічному паспорті, а код номерного знака, який закріплюється за кожною країною, відповідати представництву, вказаному в ідентифікаційній картці або посвідченні особи, яка керує автомобілем.
Члени сімей дипломатичного персоналу не мають права на відшкодування сум податку на додану вартість, сплачених під час придбання легкових автомобілів для використання членами сімей дипломатичного персоналу, пально-мастильних матеріалів, які використовуються для таких автомобілів.
У разі відчуження автомобіля дипломатичною місією чи дипломатичним персоналом до закінчення дворічного терміну від дня реєстрації автомобіля в Україні, за який отримано відшкодування сум податку на додану вартість, зазначені суми податку підлягають поверненню до бюджету.
Ця норма не поширюється на відчуження автомобіля іншій дипломатичній місії чи дипломатичному персоналу за умови, якщо відповідна податкова пільга поширюється на ці дипломатичні місії чи дипломатичний персонал, а також на відчуження автомобіля у разі дострокового відкликання дипломата, що повинно бути офіційно підтверджено МЗС.
Відповідно до частини другої коментованої статті предмети, що призначені для особистого користування персоналом, членами сімей і переміщуються через митний кордон України разом з персоналом, членами сімей або окремо, звільняються від митного огляду.
Не виключають можливості митного огляду особистого багажу дипломатичних, консульських представників, представників іноземних делегацій й міжнародні угоди.
Так, У Віденській конвенції про дипломатичні зносини (ст. 36), Віденській конвенції про консульські зносини 1963 р. (ст. 50), Віденській конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру (ст. 65) зазначається, що особистий багаж глав представництв, дипломатичного і консульського персоналу, глав і членів міжнародних делегацій не звільняється від огляду, якщо є серйозні підстави припускати, що в ньому містяться предмети, які не призначені для офіційного чи особистого користування або предмети, ввезення чи вивезення яких заборонено законами і правилами або карантинними нормами держави перебування.
Якщо є достатні підстави вважати, що під виглядом предметів, призначених для особистого користування (або крім них), переміщуються інші предмети, у тому числі й такі, увезення яких в Україну або вивезення з України заборонено, то митними органами проводиться митний огляд. Такий огляд здійснюється тільки за згодою та в присутності особи, для користування якої призначені предмети, або вповноваженої нею особи. У разі відсутності згоди такої особи на митний огляд предметів вони не підлягають пропуску на митну територію України (з митної території України).
Дія цього пункту поширюється також на предмети, що призначені для особистого користування персоналом та членами сімей і переміщуються в несупроводжуваному багажі у міжнародних вантажних відправленнях (крім міжнародних поштових відправлень) за умови, що із зазначених у супровідних документах відомостей про одержувача можна визначити його статус (дипломат, консул тощо) або за наявності інших ознак, що підтверджують цей статус (наприклад, напису "дипломатичний вантаж" на оболонці (упаковці) предметів або на супровідних документах).
Дана норма не поширюється на адміністративно-технічний та обслуговувальний персонал, а також членів сімей адміністративно-технічного та обслуговувального персоналу, оскільки питання надання митних пільг зазначеним категоріям громадян передбачено наступною статею цієї глави (див. коментар до ст. 288 МК).
За результатами митного огляду складається протокол, в якому зазначаються дата, місце, час огляду, посади та прізвища інспекторів митниці, характеристика та оцінка вилучених предметів, місце, де вони зберігатимуться. Тут же визначається можливий порядок оскарження дій службових осіб митниці. Протокол підписується митниками, понятими і, при згоді з його змістом, особою, щодо якої проводився митний огляд. У разі відмови від підпису в тексті протоколу робиться відповідне зауваження. Тут же, на випадок обструкції або інших форм негідної поведінки іноземця, до протоколу вноситься коротке доповнення з висвітленням цих вчинків.
На підставі протоколу про результати митного огляду начальник митниці повинен прийняти одне з двох рішень: 1) про провадження в справі про порушення митних правил (при наявності факту порушення таких правил); 2) про відмову від цього провадження (при відсутності факту порушення митних правил).
У випадку, коли в діях особи, що користується митними пільгами, встановлюються факти порушення митних правил, передбачених МК України та Кодексом про адміністративні правопорушення України, вилучені в неї предмети підлягають конфіскації та реалізації у встановленому порядку.
Якщо в діях особи, що користується митними пільгами, встановлюються ознаки контрабанди, то митницею, як органом дізнання, порушується кримінальна справа. При наявності ознак іншого злочину матеріали на цю особу надсилаються за підслідністю.
Умовою надання пільг є дотримання визначеними особами встановленого порядку переміщення товарів через митний кордон України (див. коментар до статей IX та X розділів МК).