Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав

Стаття 286. Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав
Дипломатичні представництва іноземних держав на території України за умови дотримання встановленого цим Кодексом порядку переміщення товарів через митний кордон України можуть ввозити на митну територію України та вивозити з її митної території товари, призначені для офіційного (службового) користування представництв із звільненням від митного огляду та сплати податків і зборів, за винятком плати за митне оформлення таких товарів, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів.
Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 21 березня 1964 року було ратифіковано Віденську конвенцію про дипломатичні зносини, підписану представником Української PCP 18 квітня 1961 року.
Дана Конвенція, зокрема, закріплює, що держава перебування, відповідно до прийнятих нею законів і правил, дозволяє ввозити і звільнює від всіх мит, податків і пов'язаних із цим зборів, крім складських зборів, зборів за перевезення і такого роду послуг: а) предмети, призначені для офіційного користування представництва; б) предмети, призначені для власного користування дипломатичного агента чи членів його сім'ї, які живуть разом із ним, включаючи предмети, призначені щодо його обзаведення. Особистий багаж дипломатичного агента звільняється з огляду, якщо немає серйозних підстав припускати, що він містить предмети, на які не поширюються вилучення, чи предмети, ввезення чи вивезення яких заборонено законом чи регулюється карантинними правилами держави перебування. Такий огляд має здійснюватися лише в присутності дипломатичного агента або його уповноваженого представника.
Члени сім'ї дипломатичного агента, які живуть разом із ним, користуються, якщо вони не є громадянами держави перебування, привілеями і імунітетами, зазначеними в статтях 29—36 Конвенції.
З метою встановлення правил митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 35, 36 Віденської конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру (1975 p.), статей 36, 37 Віденської конвенції про дипломатичні зносини (1961 p.), статей 50, 62 Віденської конвенції про консульські зносини (1963 p.), статей 59-67, 71 та частини першої коментованої статті МК наказом Державної митної служби України від 19 липня 2001 року №491, затверджені "Правила митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами" (далі - Правила).
Відповідно до названих Правил, предмети , призначені для офіційного користування - це предмети (крім транспортних засобів), що переміщуються через митний кордон України й призначені для офіційного користування представництвами, особою на підставі належним чином оформлених документів.
Далі правила закріплюють умови надання митних пільг представництвам, персоналу та членам сімей. Митні пільги цій категорії громадян надаються відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України. Якщо предмети, призначені для офіційного користування або особистого користування персоналом, підлягають контролю з боку відповідних державних органів контролю, то їх митне оформлення здійснюється після проведення контролю цими органами.
Митне оформлення предметів, для переміщення яких через митний кордон України законодавством визначено надання дозвільних документів, проводиться згідно з чинним законодавством України. Митне оформлення предметів, транспортних засобів, що належать представництву, персоналу, членам сімей, може здійснюватись довіреною особою.
Також правила встановлюють порядок і умови митного контролю та митного оформлення:
- предметів, призначених для офіційного користування, що переміщуються через митний кордон України;
- предметів, призначених для особистого користування персоналом та членами їх сімей;
- транспортних засобів, призначених для офіційного користування;
- транспортних засобів, призначених для особистого користування;
- офіційної кореспонденції, дипломатичної пошти, консульської валізи (ст. 291 МК);
- особистого багажу дипломатичного, консульського кур'єрів;
- предметів, транспортних засобів, що належать почесним консульським посадовим особам або посадовим особам консульських установ, які є громадянами України чи іноземними громадянами, які постійно проживають в Україні.
Також розглядуваними правилами закріплені митні пільги консульським установам, які очолюються почесними консульськими посадовими особами.
Отже, згідно з пунктом 5 Правил, митне оформлення транспортних засобів, призначених саме для офіційного користування, здійснюється митницею, у зоні діяльності якої розташовано конкретне представництво.
Предмети, призначені для офіційного користування, підлягають декларуванню митним органам із заповненням вантажної митної декларації згідно з установленим порядком.
Предмети, призначені для офіційного користування, за умови дотримання встановленого порядку переміщення через митний кордон України, звільняються від обкладення ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання предметів та за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць).
Транспортні засоби, призначені для офіційного користування, підлягають декларуванню шляхом подання митному органу вантажної митної декларації, заповненої відповідно до заявленого режиму. Вантажна митна декларація оформлюється на кожний транспортний засіб окремо. Належним чином оформлена вантажна митна декларація є підставою для подальшої реєстрації транспортного засобу в органах та підрозділах, до компетенції яких належить це питання.
Транспортні засоби, призначені для офіційного користування та заявлені в режимі тимчасового ввезення, не обкладаються ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання й зборів за митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі транспортні засоби, чи поза робочим часом, установленим для митниць). Кількість транспортних засобів, які ввозяться представництвами для офіційного користування, визначається на умовах взаємності стосовно кожної окремої держави. Інформація про умови взаємності надається Міністерством закордонних справ Держмитслужбі щорічно до 20 січня.
Оподаткування транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України з метою вільного використання, здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Відчуження на митній території України транспортних засобів, призначених для офіційного користування, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.
Слід зауважити, що користування пільгами у вигляді звільнення від процедури митного контролю не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України (див. коментар до ст. 66 МКУ).
Постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 1998 року №772 (зі змінами та доповненнями) затверджений "Порядок звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з продажу та ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання їх персоналом та членами їх сімей".
Цим Порядком встановлено, що усі товари вітчизняного та іноземного виробництва, роботи, послуги, які придбаваються (виконуються, надаються) в Україні або ввозяться, пересилаються в Україну виключно для службового користування та для використання (споживання) під час офіційних прийомів - це товари (роботи, послуги), передбачені для власних потреб дипломатичних місій.
Звільнення від податку на додану вартість застосовується виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.
Наявність чи відсутність пільгового режиму оподаткування на принципах взаємності щороку до 20 січня підтверджується МЗС стосовно кожної окремої країни листом до Державної податкової адміністрації, в якому повідомляється про особливості звільнення від податку на додану вартість дипломатичних місій України, персоналу цих місій та членів їх сімей у зарубіжних країнах для врахування принципу взаємності із зазначенням асортименту, кількості та вартості товарів (робіт, послуг), щодо яких встановлено обмеження.
У разі відсутності звільнення від обкладення податком на додану вартість дипломатичних місій України в іншій державі, дія цього Порядку не поширюється на дипломатичні місії цієї держави, акредитовані в Україні.
Також передбачено, що відшкодування сум податку на додану вартість щодо товарів (робіт, послуг), придбаних дипломатичними місіями для офіційного використання, провадиться з урахуванням принципу взаємності та встановлених обмежень стосовно дипломатичних представництв України у відповідних країнах.
Відшкодування сум податку на додану вартість провадиться лише за умови, якщо вартість разової покупки товарів, виконаних робіт, наданих послуг становить не менше 100 гривень, з підтвердженням відповідними документами.
Товари (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України безпосередньо дипломатичними місіями, дипломатичним персоналом та членами сімей в установленому законодавством порядку з урахуванням відповідного нормативно-правового акта Держмитслужби, погодженого з МЗС, щодо митного контролю за товарами, що належать іноземним установам, організаціям та особам, які користуються на території України митними пільгами, не підлягають обкладенню податком на додану вартість під час проведення митного оформлення таких товарів.
Звільнення від обкладення податком на додану вартість у разі продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України провадиться шляхом щомісячного відшкодування сум податку на додану вартість, фактично сплачених у складі вартості дипломатичними місіями, дипломатичним персоналом та членами сімей під час придбання таких товарів (робіт, послуг) на митній території України.
Відшкодування сум податку на додану вартість здійснюється лише за наявності товарних чеків у разі придбання товарів за готівкові кошти та податкових накладних -під час придбання товарів за безготівковим рахунком, а щодо робіт, послуг - за наявності податкової накладної та відповідних документів, що засвідчують факт виконання робіт (надання послуг).
Згідно зі статтею 27 МК, товари, призначені для офіційного (службового) користу­вання, або особистого користування персоналом, підлягають контролю з боку відповідних державних органів контролю, їх митне оформлення здійснюється після проведення контролю цими органами.
За загальними правилами, пропуск через митний кордон України предметів, призначених для офіційного користування, і контроль за їх доставкою в митницю, у зоні діяльності якої розташоване відповідне представництво, здійснюються без проведення митного огляду. Але якщо під час пропуску через митний кордон України предметів, призначених для офіційного користування, є достатні підстави вважати, що під виглядом таких предметів (або крім них) переміщуються інші предмети, у тому числі й такі, увезення яких в Україну заборонено, то, згідно з названими вище Правилами, може бути здійснений митний огляд. Такий огляд провадиться за згодою представництва та в присутності вповноваженої представництвом особи. Якщо представництво не дає згоди на митний огляд, то предмети не підлягають пропуску на митну територію України.