Митні лабораторії

Стаття 18. Митні лабораторії

У митній службі України створюються Центральна митна лабораторія, яка є спеціалізованою митною установою, і митні лабораторії, які є структурними підрозділами регіональних митниць, митниць.
Центральна митна лабораторія здійснює науково-методичне керівництво митними лабораторіями.
Центральній митній лабораторії, митним лабораторіям надається право на здійснення експертної діяльності в межах питань, віднесених до компетенції митної служби.
Створення, реорганізація та ліквідація Центральної митної лабораторії і митних лабораторій здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Положення про Центральну митну лабораторію та положення про митні лабораторії затверджуються наказами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
У коментованій статті визначається система спеціалізованих митних установ, діяльність яких пов'язана із здійсненням лабораторних досліджень та експертиз. Відповідно до даної статті така система складається з Центральної митної лабораторії (згідно з наказом Держмитслужби України від 29 березня 2004 р. №220 - Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи) та митних лабораторій (експертних підрозділів)
Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи є регіональною митницею з питань лабораторних досліджень та експертиз, входить до системи митних органів України й у встановленому порядку здійснює митну справу. Управління безпосередньо підпорядковується Голові Держмитслужби України.
На Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи покладено виконання таких завдань:
- проведення лабораторних досліджень, експертиз, прийняття рішень про класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД для забезпечення здійснення митного контролю;
- проведення науково-дослідних робіт у сфері експертного забезпечення діяльності митних органів у межах питань, віднесених до компетенції митної служби;
- керівництво діяльністю експертних підрозділів;
- забезпечення організації підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації експертів за напрямами досліджень;
- проведення робіт з оснащення експертних підрозділів технічними засобами й аналітичними приладами;
- здійснення централізованої закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб експертних підрозділів на підставі затвердженого кошторису, контролю за виконанням умов укладених договорів на централізовану закупівлю з питань, що відносяться до компетенції Управління, їх правове супроводження;
- здійснення організаційних заходів щодо проведення тендерів (торгів), підготовка документів з питань закупівлі товарів, послуг, виконання робіт за державні кошти для забезпечення діяльності експертних підрозділів.
Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції: проведення в межах своєї компетенції за запитами митних органів експертиз і досліджень товарів та предметів; розроблення методичних рекомендацій, довідкових посібників та інших інформаційних матеріалів для методичного забезпечення експертної діяльності; проведення науково-дослідної роботи й упровадження її результатів у діяльність експертних підрозділів; розроблення й унесення керівництву Держмитслужби України пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази, необхідної для забезпечення експертної діяльності в митній службі; виконання робіт з ідентифікації товарів з метою виявлення наркотиків, отруйних і вибухових речовин, товарів подвійного призначення тощо; забезпечення проведення сертифікаційних досліджень відповідно до галузі акредитації; проведення експертної оцінки вартості транспортних засобів, матеріалів, речовин і виробів та ін.
Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи і митні лабораторії мають право проводити такі види експертиз і досліджень товарів та предметів за запитами митних органів України:
1. Криміналістичні: трасологічні; дактилоскопічні; холодної зброї; почеркознавчі; авторознавчі; документів; балістичні; комплексні - транспортних засобів і документів, що їх супроводжують.
2. Спеціальні: наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; лікарських засобів і препаратів; харчових продуктів; спеціальних хімічних речовин; волокон і волокнистих матеріалів; волосся тварин; лакофарбових матеріалів і покриттів; нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; скла й кераміки; металів, сплавів і виробів з них; полімерів і виробів з них; вибухових речовин; змісту документів; ґрунтознавчі й мінералознавчі; матеріалів і засобів звуко- й відеозапису; фото- й відеотехнічні; товарознавчі, у т. ч. автотоварознавчі.
3. Інженерно-технічні: машин, механізмів і їх складових; виробничого обладнання й устаткування; комп'ютерної техніки й засобів зв'язку; побутових приладів.
4. Експортний контроль.
Створення, реорганізація та ліквідація Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, Положення про Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи та положення про митні лабораторії затверджуються наказами Держмитслужби України