Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну

Стаття 266. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну
Визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, здійснюється за такими методами:
1) за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції);
2) за ціною договору щодо ідентичних товарів;
3) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;
4) на основі віднімання вартості;
5) на основі додавання вартості (обчислена вартість);
6) резервного.
Основним є метод визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції).
Якщо митна вартість не може бути визначена за методом 1 згідно з положеннями статті 267 цього Кодексу, проводиться процедура консультацій між митним органом та декларантом з метою обґрунтованого вибору підстав для визначення митної вартості відповідно до вимог статей 268 і 269 цього Кодексу. У ході таких консультацій митний орган та декларант можуть здійснити обмін наявною у кожного з них інформацією за умови додержання вимог щодо її конфіденційності.
У разі неможливості визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, відповідно до вимог статей 268 і 269 цього Кодексу за основу може братися або ціна, за якою оцінювані ідентичні або подібні (аналогічні) товари були продані в Україні не пов'язаному з продавцем покупцю відповідно до вимог статті 271, або обчислена відповідно до вимог статті 272 цього Кодексу вартість товарів.
При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу.
Методи на основі віднімання та додавання вартості (обчислена вартість) можуть застосовуватися у будь-якій послідовності на розсуд декларанта.
У разі якщо неможливо застосувати жоден із зазначених методів, митна вартість визначається за резервним методом відповідно до вимог, установлених статтею 273 цього Кодексу.
Частина перша коментованої статті містить принцип визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України, який полягає у застосуванні перелічених шести методах.
Слід зауважити, що для визначення митної вартості імпортованих у Російську Федерацію товарів використовуються ті ж самі методи і в такій само послідовності. Вони закріплюються Митним кодексом РФ.
Частина друга коментованої статті встановлює пріоритетність використання одного методу з шести, названих у першій частині для визначення митної вартості товарів.
Частини третя та четверта коментованої статті визначають умови і порядок використання інших методів визначення митної вартості. При цьому обов'язковою умовою є використання почергово кожного з методів, а порядок передбачає обрання наступного тільки після встановлення неможливості застосувати для певного виду товарів попередні методи.