Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів

Стаття 269. Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів
У разі якщо митна вартість імпортованих товарів не може бути визначена згідно з положеннями статей 267 та 268 цього Кодексу, за митну вартість береться вартість операції з подібними (аналогічними) товарами, які продаються на експорт в Україну і час експорту яких збігається з часом експорту оцінюваних товарів або є максимально наближеним до нього.
Під подібними (аналогічними) розуміються товари, які хоч і не є однаковими за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і складаються із схожих компонентів, завдяки чому виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними.
Для визначення, чи є товари подібними (аналогічними), враховуються такі ознаки:
1) якість, наявність торгової марки та їх репутація на ринку;
2) країна походження;
3) виробник.
Ціна договору щодо подібних (аналогічних) товарів береться за основу для визначення митної вартості товарів, якщо ці товари ввезено приблизно в тій же кількості і на тих же комерційних умовах, що й оцінювані товари.
У разі якщо такого продажу не виявлено, використовується вартість операції з подібними (аналогічними) товарами, які продавалися в Україну в іншій кількості та/або на інших комерційних умовах. При цьому їх ціна коригується з урахуванням зазначених розбіжностей незалежно від того, чи веде це до збільшення або зменшення вартості. Інформація, що використовується при здійсненні коригування, повинна бути документально підтверджена.
У разі якщо кошти та витрати, зазначені в пунктах 5-7 частини другої статті 267 цього Кодексу, включаються у вартість операції, здійснюється коригування для врахування значної різниці у таких коштах і витратах між оцінюваними товарами та відповідними подібними (аналогічними) товарами, що зумовлено різницею у відстанях і способах транспортування.
У разі якщо для цілей застосування цього методу виявляється більше, ніж одна вартість операції з подібними (аналогічними) товарами, для визначення митної вартості оцінюваних товарів використовується найменша така вартість.
Коментована стаття визначає умови використання наступного - третього з методів визначення митної вартості товарів при переміщенні їх через митний кордон України та умови віднесення тих чи інших товарів до категорії "подібних" з оцінюваними.
Розкриваючи сутність даного методу, слід розуміти, що подібними товарами є такі товари, які не мусять бути точно відповідними у всіх відношеннях, але є приблизно такими самими, як і імпортовані товари.
З цієї точки зору, третій метод визначення митної вартості вимагає, що подібні товари повинні бути однаковими з імпортованими товарами у таких відношеннях:
- якість, наявність торговельної марки і репутація на ринку;
- країна походження;
- виробник.
Раніше таких критеріїв було передбачено чотири, зокрема, серед названих вище, четвертим критерієм, що враховувався при використанні методу визначення митної вартості за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів, були фізичні характеристики (розмір і форма, рівень виконання, метод виготовлення) товарів.
Застереження щодо умов застосування методів оцінки товарів за ціною угоди щодо ідентичних товарів та за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів містить у наступній - 270 статті МК.