Вход

Мета визначення країни походження товару

Стаття 276. Мета визначення країни походження товару
Країна походження товару визначається з метою застосування тарифних та нетарифних заходів регулювання ввезення товару на митну територію України та вивезення товару з цієї території, а також забезпечення обліку товарів у статистиці зовнішньої торгівлі.
Важливе значення для митного оформлення, митного контролю та визначення митної вартості має країна походження, що дозволяє диференціювати підходи до ЗЕД.
Коментована стаття розкриває мету визначення країни походження товару. Це здійснюється для застосування тарифних та нетарифних заходів регулювання ввезення товару на митну територію України та вивезення товару з цієї території, а також забезпечення обліку товарів у статистиці зовнішньої торгівлі. Країна походження є однією з трьох основних, поряд з кодом товару і митною вартістю товару, характеристик, на яких базується застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД.
Закон України від 05.02.1992 р. №2097-ХІІ "Про Єдиний митний тариф" (зі змінами та доповненнями) встановлює, що такий захід тарифного регулювання, як ввізне мито, є диференційованим:
1) до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України;
2) до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо мит, за винятком випадків, коли зазначені мита та пільги щодо них встановлюються в рамках спеціального преференційного митного режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України;
3) до решти товарів та інших предметів застосовуються повні ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України.
Також вирішальне значення визначення країни походження для тарифного та нетарифного регулювання має при застосуванні спеціальних заходів відповідно до Законів України від 22.12.1998 р. №330-ХГУ "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (зі змінами та доповненнями), від 22.12.1998 р. №331-ХІУ "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (зі змінами та доповненнями), від 22.12.1998 р. №332-ХІУ "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (зі змінами та доповненнями).
Відповідно до Закону України "Про ЗЕД" встановлення ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій в окремих випадках здійснюється залежно від країни походження товарів на підставі укладених Україною угод.