Вход

Мета проведення процесуальних дій

Стаття 375. Мета проведення процесуальних дій
У справі про порушення митних правил процесуальні дії проводяться
з метою отримання доказів, необхідних для правильного вирішення цієї
справи.
До процесуальних дій належать:
1) складання протоколу про порушення митних правил;
2) витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил;
3) вилучення товарів, транспортних засобів і документів;
4) митне обстеження;
5) пред'явлення товарів, транспортних засобів та документів для впізнання;
6) призначення експертизи;
7) взяття проб та зразків для проведення дослідження (аналізу, експертизи).
При проведенні процесуальних дій, зазначених у пунктах 3 - 5, 7 частини другої цієї статті, складаються протоколи, форми яких встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
У коментарі до даної статті ми проаналізуємо тільки першу процесуальну дію - складання протоколу про порушення митних правил, оскільки усі інші будуть розглядатися далі в окремих статтях МК.
Складання протоколу про порушення митних правил як самостійна та обов'язкова процесуальна дія є однією з найбільш значимих в адміністративній юрисдикції. Протокол про адміністративні правопорушення, що передбачені МК - це процесуальний документ, що фіксує у встановленому законом порядку факт учинення адміністративного порушення митних правил. Складається він за формою, встановленою Державною митною службою України (див. коментар до ст. 363 МК).
Роль зазначеного протоколу в адміністративно-процесуальній діяльності визначається не тільки його змістом і цільовим призначенням, але також місцем у правоохоронній і правозастосовчій діяльності митних і судових органів.
Протокол про порушення митних правил є найголовнішим серед засобів, за допомогою яких встановлюються фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку посадові особи митних органів встановлюють наявність чи відсутність митного правопорушення, вину особи в його вчиненні та інших обставин, що зазначені в ст. 280 КУпАП.
Реалізація складання протоколу про порушення митних правил є моментом порушення справи про ПМП, провадження по ній (ст.358 МК), а в деяких випадках її розгляду. У зв'язку з цим закон визначає особливий процесуальний порядок складання досліджуваного протоколу.
Зі складанням протоколу про адміністративне митне правопорушення пов'язане виникнення відповідних правових наслідків. Протокол встановлює відповідну правосуб'єктність осіб, які беруть участь у справі, є підставою для застосування деяких інших адміністративно-процесуальних дій. У випадках, передбачених ст. 374 МК, складанню протоколу передує доставлення правопорушника до службового приміщення митного органу або до іншого приміщення.
Посадові особи митних органів, які мають повноваження складати протоколи про порушення митних правил, визначені у ст. 359 МК.
При складанні протоколу необхідно точно зазначити дані особи, яка вчинила правопорушення. Особа правопорушника, як правило, встановлюється на підставі таких документів (паспорта, військового квитка, посвідчення водія та інших). Неприпустимо записувати в протоколі дані про порушника тільки з його слів. Практикою помічено, що порушники, з метою уникнення відповідальності, називають вигадані прізвища та адреси або навіть навмисно називають анкетні дані, що належать іншій людині.
У випадку, коли в особи, що вчинила порушення митних правил, відсутні посвідчувальні документи, він відповідно до ст. 374 МК підлягає адміністративному затриманню та до ставленню у відповідне службове приміщення для встановлення його особи та складання протоколу.
У протоколі про порушення митних правил обов'язково зазначається місце вчинення такого порушення. Це є вагомим при вирішенні питання провадження у справі в аспекті його територіальної підвідомчості, а точне зазначення часу вчинення такого правопорушення є важливим для юридичної оцінки діяння. Згідно зі ст. 10 МК відповідальність за вчинення порушення митних правил настає на підставі законодавства України, що діє під час його здійснення. При накладенні стягнення у вигляді штрафу, враховується сума неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що встановлена на день вчинення правопорушення.
Відповідно до статтей 363, 364 МК при безпосередньому виявленні ознак підготовлюваного, здійснюваного чи вчиненого правопорушення, а також при одержанні відповідних матеріалів від інших митних та правоохоронних органів, посадова особа митного органу зобов'язана негайно оформити протокол про правопорушення.
У разі вчинення правопорушення групою осіб протокол складається на кожного порушника окремо. При вчиненні однією особою декількох правопорушень протокол про кожне з них складається окремо.
Ураховуючи вимоги МК під час складення протоколу про порушення митних правил особа, яка притягується до відповідальності, може бути відсутня. Складення протоколу про порушення митних правил за відсутності особи, яка притягується до відповідальності, можливо, коли встановлено факт її відсутності на території України, а також у випадках, коли цю особу викликано до митного органу запрошенням, однак вона не з'явилась, не повідомивши про причини.
У запрошенні зазначається, куди й до кого особа повинна з'явитися, а також день і час. Запрошення вручається особі під підпис, а в разі її тимчасової відсутності -дорослим членам сім'ї, адміністрації за місцем роботи, житловим органам за місцем проживання або надсилається їй рекомендованим листом з повідомленням.
Якщо при складенні протоколу особа, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, була відсутня, а також у разі відмови цієї особи одержати примірник протоколу, до нього вноситься відповідний запис, який засвідчується особою, яка склала протокол, і свідками, якщо вони є, після чого зазначений примірник надсилається цій особі за повідомленою нею або наявною в митному органі адресою (місцем проживання або фактичного перебування).
У разі складення протоколу особі, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, роз'яснюються її права, передбачені статтею 366 Митного кодексу України, свідку - передбачені статтею 371 Митного кодексу України, перекладачу -передбачені статтею 370 Митного кодексу України, про що в протоколі вчиняється відповідний запис, який підписується цією особою.
Особливе місце в практичній діяльності митних органів має оцінка протоколу про порушення митних правил. Така оцінка має проводитися на підставі загальних принципів оцінки доказів, включаючи всебічний, повний і об'єктивний розгляд всіх матеріалів справи.