Мета і порядок застосування адміністративного затримання

Стаття 374. Мета і порядок застосування адміністративного затримання
3 метою припинення порушення митних правил, встановлення особи, яка вчинила порушення митних правил, а також для складення протоколу про порушення митних правил, якщо його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення, допускається адміністративне затримання громадянина, який вчинив таке порушення, на строк до трьох годин.
Адміністративне затримання громадянина, який вчинив порушення митних правил, здійснюється посадовою особою митного органу за рішенням керівника цього органу або його заступника, керівника підрозділу по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил, керівника митного поста або його заступника, а в разі їх відсутності (в нічний час, у вихідні та святкові дні тощо) - начальника чергового відділу або старшого чергової зміни.
Військовослужбовці та працівники органів внутрішніх справ повинні надавати допомогу посадовим особам митного органу, які здійснюють адміністративне затримання, в разі вчинення опору або спроби втечі з місця події.
Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення громадянина до службового приміщення митного органу або до іншого приміщення, де проведення необхідних дій з метою, визначеною в частині першій цієї статті, є можливим, а якщо громадянин перебуває в стані сп'яніння - з часу його витвереження.
Щодо громадянина, який знаходиться у службовому приміщенні митного органу або в іншому приміщенні у зв'язку з проведенням митного контролю або митного оформлення, строк адміністративного затримання обчислюється з моменту закінчення митного контролю або оформлення.
Про адміністративне затримання складається протокол, форма якого затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. В протоколі робиться відмітка про застосування фізичної сили або спеціальних засобів, якщо таке мало місце. Копія протоколу вручається громадянинові, якого було затримано. Про затримання неповнолітнього обов'язково повідомляються його батьки або особи, які їх замінюють.
Адміністративне затримання є примусовим заходом, що виражається в коротко­часному обмеженні особистої волі особи, яка вчинила правопорушення, і застосовується уповноваженими на те представниками органів державного управління в межах і порядку, встановленому законом, з метою припинення протиправних дій, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи і притягнення винного до відповідальності.
Адміністративне затримання здійснюється посадовою особою митного органу для документування всіх обставин здійсненого порушення митних правил у випадках вчинення опору, спроби знищення безпосередніх предметів правопорушення або запобігання втечі правопорушника з метою притягнення його до відповідальності у встановленому законом порядку.
Адміністративне затримання може бути проведене тільки за наявністю правопорушення, тільки стосовно правопорушника та за наявності рішення про адміністративне затримання встановленої форми з метою припинення порушення митних правил, встановлення особи, яка вчинила порушення митних правил, а також для складення протоколу про порушення митних правил, якщо його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення. Форма рішення про адміністративне затримання затверджена наказом Держмитслужби України від 10.12.2002 р. №689.
Тривалість строку адміністративного затримання не повинна перевищувати трьох годин. Строк перебігу адміністративного затримання починається з моменту визначеному ч. 4 та ч. 5 коментованої статті.
Згідно з Конституцією України та іншими законами, відповідними нормативно-правовими актами не підлягають адміністративному затриманню: Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем'єр-Міністр України, Перший віце-прем'єр України, Голова та судді Верховного суду України, Голова та судці Конституційного суду України, Міністр закордонних справ, Генеральний прокурор України та члени сім'ї, народні депутати, судді, прокурори, іноземні громадяни, якщо вони користуються дипломатичною недоторканністю.
Ст. 29 Основного Закону України закріплює право особи на свободу та особисту недоторканність, тому, згідно з положеннями названої статті кожному затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника. Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.
Про адміністративне затримання складається протокол, форма якого затверджена наказом Держмитслужби України від 10.12.2002 р. №689. У протоколі зазначається дата та місце його складання, відомості про особу, яку затримано, час та мета затримання, а також робиться відмітка про застосування фізичної сили або спеціальних засобів, якщо таке мало місце. Копія протоколу вручається особі, яку було затримано.
Окрім передбаченого ч. 6 даної статті МК України обов'язкового повідомлення батькам, або особам, які їх замінюють, про затримання неповнолітнього, на прохання будь-якої затриманої особи органи, що застосували даний примусовий захід, повідомляють його родичів про місце перебування такої особи, що передбачено ст. 261 КпАП України.
Копія протоколу про адміністративне затримання вручається особі, щодо якої було здійснено дану процесуальну дію.
Державна митна служба України
РІШЕННЯ
про адміністративне затримання
"_"_20_ р._
(місце винесення рішення)
Я,____________ митниці
(посада посадової особи митного органу, яка виносить рішення)
(прізвище та ініціали посадової особи митного органу, яка виносить рішення)
беручи до уваги, що громадянином (кою)__
(зазначити громадянство, прізвище, ім 'я та по батькові, день, місяць і рік народження, місце народження,
місце роботи,
посаду або рід занять, місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу, якщо особу встановлено)

учинено порушення митних правил, на підставі ст. 374 Митного кодексу України ВИРІШИВ:
1. З метою припинення порушення митних правил (установлення особи, що вчинила порушення митних правил; складання протоколу про порушення митних правил) (непотрібне закреслити) здійснити адміністративне затримання на строк до трьох годин громадянина(ки)_
(зазначити прізвище, ім'я та по батькові особи, якщо її встановлено, щодо адміністративного затримання
якої виноситься рішення;
якщо особу не встановлено, то зазначити обставини, за яких вчинено порушення митних правил)
2.У разі вчинення особою, зазначеною в п. 1 цього рішення, опору виконанню рішення про адміністративне затримання застосувати до неї фізичну силу або спеціальні засоби.
3. Про адміністративне затримання особи, зазначеної в п. 1 цього рішення, повідомити її батькам або особам, що їх замінюють (заповнюється, якщо особа, зазначена в п. 1 цього рішення, не досягла повноліття)
і_____ь__
яка винесла рішення: _
Рішення мені пред'явлено.
Підпис особи, щодо адміністративного затримання якої винесено рішення:_


Державна митна служба України
ПРОТОКОЛ
адміністративного затримання
20 р.
(місце складення протоколу)
я,_
(посада, митний орган, прізвище, їм 'я та по батькові особи, яка склала протокол) згідно з рішенням_
МИТНИЦІ
(посада) (назва митниці)
(прізвище, ініціали особи, яка винесла рішення) про здійснення адміністративного затримання, на підставі ст. 374 Митного кодексу України у присутності свідків (якщо вони є): 1.
здійснив (ла) адміністративне затримання громадянина (ки)
(зазначити громадянство, прізвище, ім 'я та по батькові,
день, місяць і рік народження, місце народження, місце роботи, посаду або рід занять,
місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу, якщо особу встановлено)
Передбачені ст.371 Митного кодексу України обов'язки свідка (з'явитися в призначений час за викликом органу, у провадженні якого перебуває справа про порушення митних правил, до цього органу й дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все відоме в справі та відповісти на поставлені запитання) мені роз'яснено.
Підписи свідків (якщо вони є): 1. _
2. _
Адміністративне затримання здійснено з метою припинення порушення митних правил (установлення особи, що вчинила порушення митних правил; складання протоколу про порушення митних правил) (непотрібне закреслити)
У ході адміністративного затримання застосовувалися фізична сила та спецзасоби:
(зазначити, що саме, якщо застосовувалися)
Затриману особу доставлено в:__
(зазначити, куди доставлено)
Строк адміністративного затримання обчислюється з_год.___хв.
20 _ р., тобто з моменту доставки в службове приміщення
митного органу (інше приміщення, зазначити яке); з часу витвереження; закінчення митного контролю або митного оформлення (непотрібне закреслити)__
Під час адміністративного затримання виконувалися такі дії:
(зазначити, які дії проводилися)
Копію протоколу отримав.
Підпис особи, адміністративне затримання якої здійснено:_
Записано вірно.
Підписи свідків (якщо вони є): 1. _
2. _
Підпис посадової особи митного органу, яка склала протокол: _