Мета митного оформлення

Стаття 70. Мета митного оформлення

Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів. Митне оформлення здійснюється посадовими особами митного органу.
Операції митного оформлення, порядок їх здійснення, а також форми митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Коментована стаття визначає, що посадові особи Державної митної служби України здійснюють митне оформлення, метою якого є: 1) засвідчення відомостей, наданих суб'єктом зовнішньоекономічних відносин, громадянином або уповноваженою особою, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Чинним митним законодавством передбачено два способи подачі інформації щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України: а) в усній формі посадовим особам митного органу (усне декларування - форма декларування, яка передбачає повідомлення власником - громадянином в усній формі при митному оформленні на вимогу посадової особи митного органу всіх необхідних даних, що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик предметів, які переміщуються таким громадянином через митний кордон України); б) у митній декларації (письмове декларування - форма декларування, яка передбачає повідомлення власником-громадянином у письмовій формі всіх необхідних даних, що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик предметів, які переміщуються такою особою через митний кордон України, шляхом заповнення митної декларації встановленої форми); 2) оформлення результатів такого контролюздійснюється посадовими особами митних органів за допомогою митного забезпечення (пломби, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, ніс використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення) шляхом проставлення їх на аркушах митної декларації та накладанням засобів митної ідентифікації на вантажні відсіки транспортних засобів, контейнери, приміщення; 3) статистичний облік увезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів забезпечується посадовими особами Управління інформаційного забезпечення та митної статистики (детальніше див. коментар до ст. 17 МК).
Відповідно до ч.2 коментованої статті Кабінет Міністрів України визначає перелік операцій митного оформлення, порядок їх здійснення, а також форми митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів. Так, наприклад, відповідно до Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 р. №574, з урахуванням Наказу Державної митної служби України №669 від 08.08.2007 р., піл вантажною митною декларацією (далі - ВМД) розуміється письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів.