Вход

Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку

За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.
Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві.
(Стаття 132 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 623 7-Ю від 21.12.83, № 2444-11 від 27.06.86; Законом № 263/95-ВР від 05.07.95)
1. Коментована стаття закріплює норми, що визначають умови та порядок застосування обмеженої матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність є переважаючим видом відповідальності працівника за трудовим правом України. За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві.
2. Пленумом Верховного Суду України в постанові «Про практику розгляду трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. звертається увага на таку обставину: якщо межі матеріальної відповідальності були визначені в укладеному з працівником контракті, вона покладається на нього відповідно до умов контракту. Це роз'яснення суперечить ст. 9 КЗпП: умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством про працю, є недійсними. Стаття 134 КЗпП визначає виключний перелік випадків застосування повної матеріальної відповідальності та не передбачає можливого розширення її змісту положеннями контрактів.
3. Частина друга коментованої статті передбачає, що матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, прямо передбачених законодавством. Обсяг відповідальності працівника визначається середньомісячним заробітком. При матеріальній відповідальності в межах середнього місячного заробітку він обчислюється відповідно до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 8 лютого 1995 р. «Порядку обчислення середньої заробітної плати». При заподіянні працівником шкоди в меншому розмірі обсяг відповідальності визначатиметься розміром заподіяної шкоди.