Майнові активи неплатоспроможного боржника

Стаття 213.Майнові активи неплатоспроможного боржника
1.З метою врегулювання заборгованості неплатоспроможного боржника у процеду­рах, зазначених у статті 212 цього Кодексу, використовуються майнові активи, які нале­жать йому на підставі речових та зобов'язальних прав, а також права інтелектуальної власності.
2.До складу ліквідаційної маси включаються також майнові активи осіб, які відпо­відають за зобов'язаннями неплатоспроможного боржника відповідно до закону або установчих документів боржника.
1.Для реалізації процедур банкрутства, з метою відновлення платоспроможності боржни­ка, погашення його зобов'язань перед кредиторами, використовуються його майнові активи, до яких відносять майно та майнові права, що належать неплатоспроможному боржнику на праві власності або праві господарського відання (ч. 1 ст. 26 ГК).
Майнові активи можуть належати боржнику на підставі речових прав, зобов'язальних прав, а також права інтелектуальної власності.
2. Визначення ліквідаційної маси, її склад, порядок формування та реалізація майна, що входить до ліквідаційної маси, встановлені розд. III Закону про банкрутство, а також положеннями ГК, зокрема, ч. 7 ст. 157.
При формуванні ліквідаційної маси здійснюються певні доповнення до неї, до яких ч 2коментованої статті відносить майнові активи осіб, що відповідають за зобов'язаннями неплатоспроможного боржника відповідно до закону або установчих документів. До таких майнових активів можуть належати: майно боржника, що знаходиться у третіх осіб; майно,отримане у результаті визнання недійсними угод боржника; майно, отримане внаслідок застосування субсидіарної відповідальності.