Вход

Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організаці

Стаття 24. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій

Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю. Управління цим майном здійснює Кабінет Міністрів України в порядку, встановленому законом.
Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митної служби України здійснюються за рахунок Державного бюджету України.
Коментована стаття регламентує питання володіння майном, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій. У зв'язку з тим, що Держмитслужба України є спеціально уповноваженим нейтральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, фінансування митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України про Державний бюджет України, а майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю. При цьому майно необхідно розуміти як сукупність матеріальних і нематеріальних цінностей, які в установленому нормативно-правовими актами порядку передані на баланс митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій. До категорії майна належать матеріальні цінності, речі, якими володіють митні органи та спеціалізовані митні установи, та які вони використовують при виконанні покладених на них державою функцій.
До матеріально-технічного забезпечення належать:
- техніка, будівлі, споруди разом із матеріалами, необхідними для їх функці­онування (паливо, запасні частини та ін.);
- матеріали, необхідні для підтримання в робочому стані засобів праці, що використовуються лише для зберігання предметів або для забезпечення матеріальних умов праці (робочі будівлі, засоби зв'язку й транспорту та ін.).
Важливе місце серед засобів матеріально-технічного забезпечення митних органів займають технічні засоби митного контролю, які використовуються для здійснення митного контролю та повинні бути безпечні для життя та здоров'я людини, тварин і рослин, та такі, що не завдають шкоди підприємствам і громадянам. Технічні засоби митного контролю можна розподілити на пошукові засоби, засоби ідентифікації та засоби аудіовізуального контролю. До пошукових засобів належать: рентгенапарати, металошукачі, доглядові дзеркал, електрощупи, ендоскопи, ультрафіолетові ліхтарі та інше. До засобів ідентифікації відносять: електронні терези, детектори дорогоцінних металів, детектори діамантів, детектори наркотиків, детектори валют, комплекти хімічних реактивів та інше. До засобів аудіовізуального контролю належать відео- та аудіо-магнітофони, комп'ютери, програвачі, слайдоскопи, кінопроектори, телевізори та інше.
Згідно з чинним законодавством функції фінансового контролю за діяльністю Держмитслужби України покладено на Рахункову палату України, Державну контрольно-ревізійну службу України, Державну службу експортного контролю.