Вход

Міжнародні аеропорти

Стаття 133. Міжнародні аеропорти
Переміщення товарів через митний кордон України повітряним шляхом здійснюється через міжнародні аеропорти, в яких розташовані митні органи.
Переміщення товарів через митний кордон України через інші аеропорти та поза місцем розташування митних органів допускається у виняткових випадках за дозволом Кабінету Міністрів України або у разі вимушеної посадки повітряного судна.
Згідно зі статтею 48 Повітряного кодексу України за своїм призначенням аеропорти поділяються на внутрішні та міжнародні. Міжнародний аеропорт повинен забезпечувати літний, прикордонний, санітарний контроль, контроль на безпеку та інші види контролю, передбачені чинним законодавством. Аеропорт, у тому числі як спільне з іноземною державою підприємство чи підприємство, яке повністю належить іноземному інвестору, повинен пройти сертифікацію і реєстрацію відповідно до чинних в Україні правил. Аеропорт повинен мати поштовий, телеграфний, телефонний та інші види зв'язку, а також регулярне сполучення з найближчими населеними пунктами. Органи державної виконавчої влади забезпечують будівництво, реконструкцію, благоустрій та експлуатацію під'їзних доріг до аеропортів, регулярний рух пасажирського транспорту на цих дорогах, а також телефонний зв'язок між населеними пунктами і аеропортами.
Терміни вживаються в коментованій статті в такому значенні:
- авіаційна вантажна накладна - документ, що свідчить про укладення договору про повітряне перевезення товарів, прийняття товарів до перевезення і визначає умови перевезення;
- вантажна відомість (далі - карго-маніфест) - документ, у якому зазначаються номери авіаційних вантажних накладних, кількість вантажних місць, вага товарів, що навантажуються на борт (вивантажуються з борту) повітряного судна (далі - ПС), яке перебуває під митним контролем, та інші відомості, що використовуються під час переміщення товарів;
- генеральна декларація - документ, форму якого визначено Міжнародними
стандартами та рекомендованою практикою "Спрощення формальностей" (додаток 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію) і який містить відомості про власника ПС або про виконавця рейсу, а також реєстраційний номер ПС чи його військовий знак, а також номер і дату виконання рейсу, назви аеропортів відправлення, проміжних посадок, призначення, час прибуття тощо;
- документ контролю за доставкою товарів (далі - ДКД) - документ (попередня вантажна митна декларація, попереднє повідомлення, вантажна митна декларація тощо), що містить відомості про переміщувані товари, відправника, одержувача тощо й потрібний для здійснення контролю за переміщенням цих товарів між митними органами;
- міжнародний рейс - політ, виконання якого розпочинається та/або закінчується за межами України незалежно від кількості проміжних посадок на території України;
- склад - склад тимчасового зберігання, склад митного органу, склад магазину безмитної торгівлі, митний ліцензійний склад, що розміщені на території міжнародного аеропорту;
- технічна посадка — посадка ПС у міжнародному аеропорту з некомерційною метою (без висадки/посадки пасажирів, навантаження/вивантаження товарів чи пошти) у зв'язку з метеорологічними умовами, для дозаправлення ПС пально-мастильними матеріалами, заміни екіпажу чи з інших причин;
- товаросупровідні документи — товаротранспортні та інші товаросупровідні документи.
Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України, постанові Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р. №1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
ПС і товари, що переміщуються ними через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.
Митний контроль і митне оформлення здійснюються митним органом, розташованим у міжнародному аеропорту, у взаємодії з органами державної влади, на
які законодавством покладено функції з проведення інших видів контролю, з метою забезпечення дотримання норм законодавства України з питань митної справи.
У пунктах пропуску через державний кордон України, на стоянках ПС та в інших місцях, передбачених у міжнародних аеропортах для митного контролю й митного оформлення ПС і товарів, митний орган за погодженням з органом охорони державного кордону та адміністрацією конкретного аеропорту встановлює зони митного контролю.
На ПС митні органи встановлюють тимчасові зони митного контролю. Вимоги щодо дотримання режиму тимчасової зони митного контролю доводяться до відома осіб, безпосередньо присутніх під час здійснення митного контролю й митного оформлення.
Місце стоянки ПС для проведення митного контролю та митного оформлення, вивантаження або навантаження товарів, а також посадки й висадки пасажирів визначається адміністрацією аеропорту за погодженням з митним органом і органом охорони державного кордону. Зміна такого місця проводиться з відома митного органу й органу охорони державного кордону, за винятком випадків аварії та стихійного лиха, при цьому адміністрація міжнародного аеропорту невідкладно повідомляє про це митний орган і орган охорони державного кордону.
ПС, що виконують міжнародні рейси, і товари, що переміщуються ними, підлягають митному контролю та митному оформленню:
- по прибутті на митну територію України - після проведення прикордонного контролю;
- при вибутті з митної території України - до початку прикордонного контролю.
У разі нетривалої стоянки ПС відповідно до затвердженого розкладу руху митний контроль здійснюється одночасно з прикордонним контролем. Якщо прикордонний і митний контроль ПС здійснюється спільно, то складається акт про результати контролю ПС за формою, що встановлюється Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державною митною службою України.
Митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів, потрібних для такого контролю, митного огляду ПС і товарів, що переміщуються через митний кордон України з їх використанням, а також в інших формах, передбачених законодавством України з питань митної справи.
Навантажування, вивантажування, перевантажування, розпакування, перепакування товарів, що перебувають під митним контролем, усунення пошкоджень упаковки здійснюються з дозволу митного органу.
Митне оформлення товарів, що переміщуються членами екіпажу ПС, здійснюється на борту ПС або в іншому визначеному митним органом місці.
Митний контроль і митне оформлення ПС, що виконує міжнародний рейс.
Адміністрація міжнародного аеропорту щодня інформує митний орган у строки та за формою, погодженою з ним, про план польотів ПС на добу й протягом доби - про поточне виконання та зміни в ньому. Інформацію про посадку (зліт) ПС надають митному органу служби міжнародного аеропорту. При цьому повідомляються номер рейсу, маршрут руху, тип ПС, кількість пасажирів, термінал, у якому пасажири проходитимуть контроль, номер стоянки ПС і уточнюється порядок доставки посадових осіб контрольних служб на стоянку ПС (зі стоянки ПС). Періодичність надання інформації узгоджується керівництвом митного органу та адміністрацією міжнародного аеропорту. Час початку митного контролю ПС, що прибуває на митну територію України (вибуває з митної території України), установлюється з урахуванням розкладу руху ПС. У встановлених випадках митному органу подається вантажна митна декларація на ПС і на запаси споживання.
Митний контроль і митне оформлення ПС по прибутті. По прибутті ПС посадова особа митного органу уточнює в уповноваженого представника
міжнародного аеропорту або авіаперевізника місце доставки пасажирів, їхнього багажу. До початку митного контролю ПС на його борт піднімається за потреби уповноважений представник санітарно-епідеміологічної служби з метою з'ясування санітарно-епідеміологічної ситуації на борту ПС і унеможливлення поширення інфекцій на території України. За сприятливої санітарно-епідеміологічної ситуації на борт ПС піднімається посадова особа митного органу. Командир ПС (інший уповноважений представник авіаперевізника) подає посадовій особі митного органу для здійснення митного контролю підписану командиром ПС генеральну декларацію, карго-маніфест, авіаційні вантажні накладні, товаросупровідні документи. За потреби посадовій особі митного органу додатково подаються: список пасажирів та інші документи, передбачені законодавством України з питань митної справи й необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення. Дані про кількість членів екіпажу ПС, пасажирів, товарів, багажу пасажирів, пошти тощо вносяться до генеральної декларації уповноваженим представником авіаперевізника. Посадова особа митного органу перевіряє повноту даних, унесених до генеральної декларації, і опитує командира ПС чи іншого вповноваженого представника авіаперевізника щодо наявності на борту ПС товарів, у тому числі таких, що надійшли без товаросупровідних документів, або наявності документів, що надійшли без товарів. Митний огляд ПС здійснюється з метою перевірки відповідності даних, зазначених у поданих документах, пред'явленому ПС і фактичній кількості пасажирів, товарів (вантажу), багажу пасажирів, пошти та предметів тощо. При здійсненні митного огляду проводиться загальний огляд ПС з урахуванням його конструкторських особливостей, а також вибірковий поглиблений огляд окремих вузлів ПС. Митний огляд чи переогляд ПС здійснюється тільки в присутності уповноваженого представника авіаперевізника. При здійсненні митного огляду ПС враховуються належність ПС (країна, власник); реєстрація ПС; вид рейсу (літерний, регулярний чи чартерний); маршрут польоту; наявність посадок у державах транзиту; наявність міжурядових угод про повітряне сполучення між урядами України та країни власника ПС або авіаперевізника тощо. Митний огляд ПС здійснюється обов'язково, якщо митний орган має інформацію про незаконне переміщення товарів або якщо при перевірці документів чи вибірковому огляді виявлено ознаки, що вказують на можливість переміщення цим ПС товарів з порушенням законодавства України. У таких випадках до проведення митного огляду можуть залучатися посадові особи підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил і підрозділів митної варти.
По закінченні митного огляду ПС і за відсутності зауважень посадова особа митного органу проставляє відбиток особистої номерної печатки на генеральній декларації.
Митний контроль і митне оформлення ПС, яке перевозить офіційні державні делегації, здійснюються без митного огляду.
Примірники генеральної декларації, карго-маніфесту й інших документів, що були підставою для здійснення митного контролю та митного оформлення ПС, з відмітками митного органу залишаються в справах митного органу. Посадова особа митного органу проводить реєстрацію митного оформлення ПС по його прибутті в журналах реєстрації прибуття/вибуття ПС. Форми журналів установлює митний орган.
Митний контроль і митне оформлення ПС при вибутті.
Підставою для здійснення митного контролю ПС є подані посадовій особі митного органу командиром ПС (іншим уповноваженим представником авіаперевізника) підписана ним генеральна декларація, авіаційні вантажні накладні, карго-маніфести й товаросупровідні документи, а також відомості про запаси споживання, потрібні для здійснення міжнародного рейсу, які перебувають на борту ПС. За потреби посадовій особі митного органу додатково подаються список пасажирів та інші документи, передбачені чинним законодавством України з питань митної справи й необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення. У встановлених випадках митному органу
подається вантажна митна декларація на ПС і на запаси споживання. Посадова особа митного органу перевіряє відповідність відомостей, зазначених у поданих документах, пред'явленому ПС і фактичній кількості пасажирів, товарів (вантажу), багажу пасажирів, пошти та предметів тощо. Митний огляд ПС здійснюється відповідно до вищезазначених правил. За відсутності зауважень посадова особа митного органу проставляє в генеральній декларації та карго-маніфесті відбитки особистої номерної печатки.
Вибуття ПС із митної території України можливе тільки після завершення всіх передбачених законодавством України видів контролю й з дозволу адміністрації міжнародного аеропорту, митного органу та органу охорони державного кордону. Примірники генеральної декларації, карго-маніфесту й інших документів, що були підставою для здійснення митного контролю та митного оформлення ПС, з відмітками митного органу залишаються в справах митного органу. Посадова особа митного органу здійснює реєстрацію оформлення ПС при вибутті в журналах реєстрації прибуття / вибуття ПС. Форми журналів установлює митний орган.
Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, що
переміщуються ПС.
Митний контроль товарів, що ввозяться на митну територію України.
Вивантаження товарів з борту ПС на транспортні засоби для подальшої доставки на склад здійснюється після закінчення прикордонного контролю вповноваженими представниками міжнародного аеропорту, перевізника або власника товарів на підставі карго-маніфесту, авіаційних вантажних накладних і товаросупровідних документів з дозволу посадової особи митного органу та під її контролем. На зазначених документах посадова особа митного органу має право робити написи із застереженнями, які регулюють процес вивантаження та є обов'язковими для виконання всіма особами, що беруть участь у процесі вивантаження. У разі виявлення під час вивантаження з борту ПС місць із пошкодженою упаковкою посадова особа митного органу робить запис у відповідній авіаційній вантажній накладній "Пошкоджено упаковку", зазначає кількість таких місць та завіряє запис особистим підписом і відбитком штампа "Під митним контролем". Товари, що надійшли без документів, направляються в зону митного контролю у спеціально визначене для цього місце на складі та зберігаються окремо від інших товарів. Відомості про вивантаження з борту ПС товарів, зокрема таких, що надійшли без документів, про кількість місць із пошкодженою упаковкою та про перевезення їх на відповідний склад уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника заносить до карго-маніфесту. Ці відомості засвідчуються підписами уповноважених представників міжнародного аеропорту, перевізника, а також посадової особи митного органу. Документи, що надійшли без товарів, повертаються уповноваженому представникові авіаперевізника.
У разі вивантаження з ПС товарів, пошти без розміщення на складі посадова особа митного органу робить відповідні відмітки в карго-маніфесті. Товари, що надійшли в спеціалізованих авіаційних контейнерах з пристроями для пломбування й накладеним митним забезпеченням, переміщуються на склад із занесенням до карго-маніфесту даних про кількість і номери накладеного митного забезпечення.
Посадова особа митного органу, яка дала дозвіл на вивантаження товарів з борту ПС і перевезення їх на склад, завіряє карго-маніфест, авіаційні вантажні накладні та товаросупровідні документи відбитком штампа "Під митним контролем". На підставі цих документів здійснюється контроль за переміщенням товарів з борту ПС на склад. Операції з переміщення товарів з борту ПС на склад контролюються посадовими особами митного органу документально або безпосередньо. Документальний контроль здійснюється шляхом перевірки при вивантаженні з борту ПС та доставці на склад відповідності даних, зазначених у карго-маніфесті, авіаційних вантажних накладних і
товаросупровідних документах, фактичній кількості місць товарів. У карго-маніфесті зоо авіаційних вантажних накладних чи товаросупровідних документах уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника робить запис
"Прийнято до перевезення_місць і товаросупровідні документи.
(кількість)
(посада, підпис, дата, ініціали, прізвище)
Цей запис засвідчується підписами цього представника й посадової особи митного органу. З метою унеможливлення втрати авіаційних вантажних накладних та товаросупровідних документів можливе під час документального контролю використання ємностей (пакетів), у які поміщуються ці накладні й документи та які придатні для накладення митного забезпечення. На ці ємності (пакети) посадовою особою митного органу накладається митне забезпечення. Відомості про накладене митне забезпечення зносяться до карго-маніфесту й засвідчуються підписом посадової особи митного органу. Ємності (пакети) разом із товарами (вантажем) переміщуються на склад.
Безпосередній контроль здійснюється шляхом супроводження посадовою особою митного органу проведення операції з переміщення товарів транспортними засобами з горту ПС на склад чи у зворотному напрямку, а також прийняття, вивантаження товарів : поміщення їх на склад. Переміщення товарів на склад здійснюється транспортними засобами міжнародного аеропорту або перевізника спеціально встановленими адміністрацією цього аеропорту транспортними коридорами (маршрутами), погодженими з митним органом. Підставою для вивантаження товарів з транспортного засобу міжнародного аеропорту або перевізника для поміщення на склад є наявність на карго-маніфесті, авіаційних вантажних накладних і товаросупровідних документах відбитка штампа "Під митним контролем", проставленого посадовою особою митного органу, яка контролює поміщення товарів на склад. Розпакування й перепакування місць із пошкодженою упаковкою при перевезенні товарів на ПС проводяться на окладі під контролем посадової особи митного органу. При цьому вповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника, або власника товару складає акт про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування у присутності посадової особи митного органу за формою, установленою наказом Державної митної служби України від 18.11.2002 р. №630 "Про затвердження форми акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.11.2002 р. за №932/7220.
Дозволяється вивозити товари за межі складу, якщо ці товари: оформлено відповідно до заявленого митного режиму; направляються під митним контролем у митницю призначення; увезено на митну територію України за наявності заборони на їх увезення або в разі відмови інших органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, пропустити ці товари на митну територію України; а також в інших випадках, передбачених законодавством України, з письмового дозволу керівника митного органу. Не допускається перебування в зоні митного контролю товарів, що повністю оформлені (йдеться про митне оформлення) й видані вповноваженим представником міжнародного аеропорту або перевізника одержувачеві цих товарів.
Митний орган: веде облік товарів, що переміщуються з борту ПС на склад та вивозяться зі складу, і контролює їх переміщення до розміщення в митний режим, заявлений митному органу; здійснює реєстрацію й зберігання документів, що були підставою для пропуску товарів через митний кордон України, у порядку, встановленому держмитслужбою України.
Митний контроль товарів, що вивозяться за межі митної території України.
Товари помішуються на склад міжнародного аеропорту, з якого здійснюватиметься їх вивезення за межі митної території України, з дозволу митного органу, під його контролем і з обов'язковим наданням авіаційної вантажної накладної, а також: або ДКД, оформленого іншим митним органом; або вантажної митної декларації, прийнятої до оформлення підрозділом митного органу, розташованим у зоні діяльності пункту пропуску, через який здійснюватиметься вивезення товарів за межі митної території України; або іншого документа, що є підставою для митного оформлення товарів.
При надходженні до міжнародного аеропорту товарів, що переміщувалися на підставі оформлених митним органом відправлення ДКД, митний орган призначення підтверджує факт доставки товарів у порядку, встановленому Держмитслужбою України. Документи, що є підставою для поміщення товарів на склад, реєструються в митному органі.
Підставою для вивезення товарів зі складу для їх навантаження на борт ПС є карго-маніфест, авіаційні вантажні накладні, товаросупровідні документи та документи, що свідчать про завершення митного оформлення. Посадова особа митного органу перевіряє відповідність даних, зазначених в авіаційних вантажних накладних і товаросупровідних документах, наявним товарам і за відсутності зауважень проставляє на цих документах відбиток особистої номерної печатки. Посадова особа митного органу перевіряє відповідність даних, зазначених у карго-маніфесті, даним, зазначеним в авіаційних вантажних накладних і товаросупровідних документах, проставляє відбиток штампа "Під митним контролем" на карго-маніфесті, що є дозволом на вивезення товарів зі складу й навантаження на борт ПС. Після навантаження товарів на борт ПС у карго-маніфесті або авіаційних вантажних накладних чи товаросупровідних документах уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника робить запис
"Прийнято до перевезення __ місць і товаросупровідні документи.
(кількість)
(посада, підпис, дата, ініціали, прізвище)
Цей запис засвідчується підписами цього представника й посадової особи митного органу. Один примірник карго-маніфесту передається посадовій особі митного органу, якою надано дозвіл на вивезення товарів зі складу.
Переміщення товарів зі складу в спеціальних авіаційних контейнерах з накладеним митним забезпеченням для навантаження на борт ПС здійснюється із занесенням до карго-маніфесту даних про кількість і номери накладеного митного забезпечення. Операції з переміщення товарів зі складу й навантаження на борт ПС контролюються посадовими особами митного органу документально або безпосередньо у вищезазначеному порядку коментованої статті. Посадова особа митного органу, яка здійснює митне оформлення вибуття ПС, проводить перевірку відповідності даних, зазначених у карго-маніфесті, авіаційних вантажних накладних і товаросупровідних документах, наявному товарові й за відсутності зауважень проставляє відбиток особистої номерної печатки на карго-маніфесті. Відбиток особистої номерної печатки на карго-маніфесті є дозволом на навантаження товарів на борт ПС. Примірник карго-маніфесту реєструється та зберігається в справі митного органу в установленому Держмитслужбою України порядку. Інші документи повертаються вповноваженому представникові аеропорту або авіаперевізника.
З метою вивезення за межі митної території України товарів, що переміщуються з використанням ПС, яким здійснюється й внутрішнє перевезення, і в подальшому - міжнародний рейс, ці товари можуть бути оформлені в митному органі відправлення ПС під відповідальність командира ПС або іншої уповноваженої особи авіаперевізника та доставлені в митний орган призначення - міжнародний аеропорт відправлення ПС із
пітної території України з використанням ДКД. Підтвердження факту пропуску товарів крез митний кордон України здійснюється в порядку, визначеному Держмитслужбою України. Документи, що є підставою для пропуску товарів через митний кордон України, реєструються в митному органі та зберігаються ним у порядку, установленому Укрдержмитслужбою України.
Митний контроль і митне оформлення предметів, що перевозяться пасажирами на борту ПС.
Предмети, що перевозяться як багаж пасажирами ПС (далі - предмети), підлягають декларуванню митним органам у встановленому порядку. Митний контроль і митне оформлення предметів здійснюються посадовими особами митного органу в зоні митного контролю. Вивантаження предметів, доставка їх у зону митного контролю по прибутті ПС здійснюються вповноваженим представником міжнародного аеропорту або перевізника під контролем посадової особи митного органу. Предмети, що прямують транзитом через територію України, переміщуються на борт ПС, яке здійснюватиме їх подальше перевезення, уповноваженим представником міжнародного аеропорту або перевізника під контролем митного органу. У разі відсутності такого ПС предмети доставляються в зону митного контролю, де перебувають під контролем митного органу до прибуття ПС, яке здійснюватиме їх подальше перевезення. Контроль за доставкою предметів, що прямують транзитом через митну територію України, у зону митного контролю та у зворотному напрямку здійснюється посадовою особою митного органу на підставі наданих уповноваженим представником міжнародного аеропорту або перевізника пасажирського маніфесту й інших документів на завантаження ПС. Уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника робить запис
"Прийнято до перевезення _ місць і документи.
(кількість)
(посада, підпис, дата, ініціали, прізвище)
Цей запис засвідчується підписами цього представника й посадової особи митного органу. Предмети переміщуються з дозволу митного органу на борт ПС, що вибуває, після закінчення їх митного оформлення. Посадка пасажирів на борт ПС проводиться з дозволу митного органу й органу охорони державного кордону за погодженням з командиром ПС або вповноваженим представником авіаперевізника.
Предмети, за якими не звернувся власник, підлягають зберіганню в міжнародному аеропорту або на складі митного органу під контролем останнього до вирішення питання потреби здійснення митного оформлення або впродовж строку, встановленого законодавством.
Помилково ввезені предмети (надіслані ненавмисно й не внаслідок грубої недбалості міжнародного аеропорту або авіаперевізника) підлягають зберіганню міжнародним аеропортом у спеціально визначених приміщеннях у зоні митного контролю під контролем митного органу до відправлення в найближчий час у зворотному напрямку. Порядок реєстрації, зберігання та відправлення таких предметів установлюється адміністрацією міжнародного аеропорту за погодженням з митним органом.
Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення ПС, що здійснює технічну посадку, транзитний рейс, і товарів, що переміщуються ним.
Якщо під час виконання міжнародного рейсу ПС здійснює внутрішні перевезення територією України, то митний контроль товарів і ПС здійснюється митним органом у першому міжнародному аеропорту при прибутті ПС на митну територію України та в останньому міжнародному аеропорту при вибутті ПС за межі України. Митний орган, який здійснює митний контроль таких товарів і ПС, інформує про це митні органи, розташовані в місцях наступних посадок ПС на митній території України. Митний орган з аеропорту, де ПС здійснило технічну посадку, обов'язково інформує митний орган у
міжнародному аеропорту України - місці наступної посадки цього ПС про направлення в цей аеропорт ПС і товарів, що переміщуються ним. Інформування здійснюється в будь-якій доступній формі з обов'язковим зазначенням прізвища посадової особи митного органу, що надіслала повідомлення, і підтвердженням отримання цієї інформації із зазначенням прізвища посадової особи митного органу, яка отримала таку інформацію.
У разі тривалої стоянки ПС, що виконує транзитний рейс і здійснило передбачену розкладом руху чи технічну посадку, та неможливості забезпечити постійний нагляд митного органу за ПС на останнє накладається митне забезпечення. Таке ПС невідкладно передається авіаперевізником за погодженням з митним органом і органом охорони державного кордону під охорону вповноваженій адміністрацією аеропорту службі охорони. При цьому складається в трьох примірниках акт у довільній формі про прийняття-передання ПС з товарами на тимчасове зберігання під митним контролем. Один примірник цього акта надається перевізнику, другий - уповноваженій адміністрацією аеропорту службі охорони, третій - митному органу. Такий акт після вибуття ПС підлягає зберіганню разом з примірником генеральної декларації, підписаної командиром ПС, у встановленому митним органом порядку.
Митний огляд та переогляд ПС здійснюються згідно з вищеописаними процедурами коментованої статті.
Якщо в митного органу відсутні підстави вважати, що на борту ПС, яке здійснює технічну посадку, перебувають товари, увезення в Україну та транзит яких через територію України заборонено, то митний контроль здійснюється документально.