Вход

Місце декларування

Стаття 84. Місце декларування

Товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне оформлення цих товарів і транспортних засобів.
Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
Морські, річкові та повітряні судна декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.
Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, які перевозять пасажирів, декларуються в місці перетину митного кордону України або в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу.

У коментованій статті визначається місце декларування товарів та транспортних засобів залежно від виду транспортного засобу та характеру перевезення (пасажирського або вантажного).
Особливістю діючого митного законодавства України є той момент, що місце декларування визначається окремо для товарів та транспортних засобів. Що стосуєтьсямісця декларування, то воно здійснюється за місцем митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. В свою чергу, питання місця та часу здійснення митного оформлення детально розглянуто в коментарі до ст. 71 МК.
За загальним правилом, передбаченим ч.2 коментованої статті, транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, тобто місцем декларування є митний орган, який здійснює митне оформлення цих товарів і транспортних засобів.
Ч.З коментованої статті встановлює виняток з цього правила для морських, річкових та повітряних суден, які декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.
Згідно з положеннями ч.4 коментованої статті, яке поширюється на: а) порожні транспортні засоби; б) транспортні засоби, які перевозять пасажирів, суб'єкти переміщення вищезгаданих транспортних засобів через митний кордон України мають право декларуватися, по-перше, в місці перетину митного кордону України, по-друге, в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу.