Вход

Лізингові операції банків

Стаття 351. Лізингові операції банків
1.Банки мають право придбавати за власні кошти засоби виробництва для передачі їх у лізинг з дотриманням вимог, встановлених у статті 292 цього Кодексу.
2.Загальні умови та порядок здійснення лізингових операцій визначаються законом про банки і банківську діяльність, іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України.
1.Лізинг, як і факторинг, також відноситься до кредитних операцій банків. Частиною 1 коментованої статті та Законом України «Про банки і банківську діяльність»
банкам надано право придбавати за власні кошти засоби виробництва для передачі їх у лізинг. Джерелом коштів, за які банки мають право придбавати засоби виробництва, є власні кошти банків. На відносини лізингу у цьому випадку поширюються вимоги ст. 292 ГК (див. коментар до неї).
2. Крім ст. 292 ГК, загальні умови та порядок здійснення лізингових операцій визначають­ся ЦК (статті 806—809), законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про фінан­совий лізинг» від 16 грудня 1997 p., іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами НБУ.