Вход

Кредитори неплатоспроможних боржників

Стаття 210 Кредитори неплатоспроможних боржників
1. Кредиторами неплатоспроможних боржників є суб'єкти, зазначені в частині пер­шій статті 209 цього Кодексу, які мають підтверджені відповідно до законодавства ви­моги до боржника щодо грошових зобов'язань, включаючи кредиторів, вимоги яких повністю або частково забезпечені заставою. Правами кредиторів щодо неплатоспроможних боржників користуються також визначені законом органи справляння податків, зборів (обов'язкових платежів).
2.У разі якщо до одного боржника мають грошові вимоги одночасно два або більше кредиторів, вони утворюють збори (комітет) кредиторів відповідно до вимог закону.
1. Частина, що коментується, а також абз. 6 ст. 1 Закону про банкрутство до кредиторів відносять юридичних або фізичних осіб, які мають у законодавчо встановленому порядку підтверджені вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, включаючи зобов'язання стосовно виплати заборгованості по заробітній платі працівникам боржника.
Кредиторами неплатоспроможного боржника за грошовими зобов'язаннями можуть виступати:
— територіальна громада або держава (див. коментар до підрозд. З розд. 2 ЦК);
— органи державної податкової служби та інші державні органи, що здійснюють кон­троль за правильністю та своєчасністю справляння обов'язкових платежів;
— фізичні особи, громадяни-підприємці, господарські організації та інші учасники майнового обігу.
Законодавством також передбачені заставні кредитори, вимоги яких повністю або частково забезпечені заставою, та інші кредитори, вимоги котрих заставою не забезпечені.
Стаття 1 Закону про банкрутство поділяє кредиторів на конкурсних і поточних. До конкурсних кредиторів належать ті, вимоги яких до боржника виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника, а також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва — за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про банкрутство. До поточних кредиторів — ті, вимоги яких до боржника виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.
2.Інтереси кредиторів у провадженні справ про банкрутство представляють колегіальні органи кредиторів — збори (комітет) кредиторів, створені відповідно до Закону про банк­рутство.
Ці органи утворюються, якщо до одного боржника мають грошові вимоги два або більше кредиторів.
Порядок утворення, скликання зборів (комітету) кредиторів, організація та проведення засідань останніх, їх компетенція, порядок прийняття рішень цими органами тощо визначаються ст. 16 та іншими статтями Закону про банкрутство.