Вход

Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 317. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Відповідно до законів України митні органи з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, разом з іншими державними органами (підрозділами), що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів.
Порядок проведення контрольованої поставки визначається цим Кодексом і відповідним нормативно-правовим актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, погодженим із Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції України.
Поняття "контрольована поставка" вперше було визначено Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року. "Контрольована поставка" означає метод, при якому допускається вивезення, провезення або ввезення на територію однієї або декількох країн незаконних або таких, що викликають підозру, партій наркотичних засобів, психотропних речовин, речовин, включених до Таблиці І або Таблиці II, що містяться в Додатку до цієї Конвенції, або речовин, що їх заміняють, з відома і під наглядом їх компетентних органів з метою виявлення осіб, які беруть участь у здійсненні правопорушень, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції;
Метою проведення контрольованої поставки є вжиття таких заходів, щоб визнати кримінальними злочинами дії осіб, які беруть участь у здійсненні правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Контрольована поставка є заходом протидії незаконному переміщенню через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Згідно з отриманою інформацією та іншими конкретними обставинами виділяють такі види контрольованих поставок:
а) За видами отриманої інформації;
- внутрішні;
- зовнішні;
б) за територіальними органами:
- не зв'язані з перетином державного кордону;
- пов'язані з вивезенням з України;
- пов'язані з увезенням в Україну;
- пов'язані способами з транзитним переміщенням через територію України;
в) за способами переміщення:
- у контейнерах, спеціальних ємкостях, в окремо слідуючому багажі;
- в особистих речах, з використанням природних порожнин людини;
- у поштових відправленнях;
- з використанням інших способів.
Законом України від 15.02.1995 р. №62/95-ВР "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" у статті 4 встановлено, що Державна митна служба України та державні органи (підрозділи), які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь в цьому, в кожному окремому випадку за домовленістю з відповідними органами іноземних держав або на підставі міжнародних договорів України можуть використовувати метод контрольованої поставки, тобто допускають під контролем і оперативним наглядом цих органів увезення в Україну, вивезення з України чи транзит через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Контрольована поставка може використовуватися також щодо незаконного перевезення та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які здійснюються в межах території України.
Порядок проведення контрольованої поставки визначається Митним кодексом України і нормативним актом Державної митної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, погодженим з Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції України.
Підставою для здійснення контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів являється достатня інформація про їх незаконне переміщення, а також інформація, що отримана в рамках ведення оперативно-розшукових справ щодо зайняття особою чи групою осіб наркобізнесом.
Кримінальна відповідальність за незаконне переміщення через митний кордон України, тобто переміщення поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів передбачена Кримінальним кодексом України, зокрема статтею 305.
Об'єкт правопорушення - встановлений порядок переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів через митний кордон України;
Об'єктивна сторона - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів через митний кордон поза митним контролем або переміщення таких предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Правопорушення вважається закінченим з моменту фактичного незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів через митний кордон України.
Суб'єкт - громадяни і посадові особи, які здійснили такі дії;
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.
Порядок проведення контрольованої поставки визначається Інструкцією про порядок проведення контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженою спільним наказом від 14.08.1995 р. Держмитслужби, МВС, СБУ, Держкомкордоном та зареєстрована у 1995 році в Мін'юсті України.
Інструкцією регулюються заходи, що здійснюються підрозділами МВС, СБУ та Держкомкордону України, яким надано право займатися оперативно-розшуковою діяльністю (далі - оперативні підрозділи), та митними органами України з метою протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у випадках, коли можливі організація та проведення операції з використанням методу контрольованої поставки, для виявлення каналів нелегального переміщення наркотиків, затримання осіб, причетних до їх незаконного обігу, а також для вилучення самих засобів і речовин.
Державною митною службою України у межах наданих їй повноважень приймаються рішення про використання методу контрольованої поставки в системі митних органів України.
У разі прийняття рішення про використання методу контрольованої поставки кримінальна справа щодо особи, яка здійснює незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, не порушується. Державна митна служба України повинна негайно повідомити органи прокуратури про прийняте рішення щодо контрольованої поставки товарів.
За результатами контрольованої поставки може бути порушена кримінальна справа. Також результати контрольованої поставки можуть використовуватися у сукупності з іншими доказами по справі. Про результати проведення контрольованої поставки повідомляються Генеральна прокуратура України або відповідні прокурори.