Вход

Контроль банку за використанням кредиту

Стаття 348. Контроль банку за використанням кредиту
1.Банк здійснює контроль за виконанням умов кредитного договору, цільовим використанням, своєчасним і повним погашенням позички в порядку, встановленому законодавством.
2.У разі якщо позичальник не виконує своїх зобов'язань, передбачених кредитним договором, банк має право зупинити подальшу видачу кредиту відповідно до договору.
1. Частина 1 коментованої статті покладає на банк здійснення контролю за виконанням умов кредитного договору, цільовим використанням кредитних коштів, своєчасним і пов­ним погашенням кредиту.
При цьому банк протягом усього строку дії кредитного договору підтримує ділові контак­ти з позичальником, зобов'язаний проводити перевірки стану збереження заставленого май­на, що повинно бути передбачено кредитним договором. У разі виявлення фактів викорис­тання кредиту не за цільовим призначенням банк має право достроково розірвати кредитний договір, що є підставою для стягнення всіх коштів у межах зобов'язань позичальника за кредитним договором в установленому чинним законодавством порядку.
У разі несвоєчасних погашення кредиту та сплати відсотків, за відсутності домовленості відстрочення погашення кредиту, банк має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених договором.
2.У разі якщо позичальник не виконує своїх зобов'язань, передбачених кредитним договором, банк має право зупинити подальшу видачу кредиту відповідно до договору.
Разом з тим, законодавством передбачена можливість відстрочення погашення кредиту з підвищенням відсоткової ставки, яке може надати банк у виняткових випадках, у разі виник­нення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень через непередбачені обставини за умови вжиття позичальником відповідних заходів щодо їх усунення. Це відстрочення має бути оформлене додатковим договором між позичальником і банком, який є невід'ємною частиною кредитного договору.