Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України

Стаття 98. Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України

Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії зі спеціально уповноваженим державним органом по контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства в порядку, встановленому законом.

Положеннями коментованої статті законодавець встановлює компетенцію митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України.
Відповідно до положень коментованої статті на Державну митну службу України докладаються завдання щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України. Виконуючи контрольні функції у цьому напрямку, митні органи здійснюють взаємодію з Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України при Міністерстві культури і туризму України, яка є спеціально уповноваженим державним органом контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей.
До культурних цінностей законодавець відносить об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.
Центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства - Державний комітет архівів України здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства України. Порядок взаємодії митних органів із зазначеними вище службами та комітетами регламентується Законами України «Про вивезення, звезення та повернення культурних цінностей», «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та іншими нормативно-правовими актами України та міжнародними договорам України, підписаними у встановленому законом порядку.