Вход

Коментар до статті 68. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті

 Коментар до статті 68. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті

1. При призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує ступінь тяжкості вчиненого особою діяння, ступінь здійснення злочинного наміру та причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.

2. При призначенні покарання співучасникам злочину ' суд, керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину.

1. Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин (про їх поняття див. ст. ст. 1315 та коментар до них). Виходячи із загальних засад призначення покарання (ст. 65) і керуючись положеннями ст. ст. 66 - 67, суд має врахувати при призначенні покарання за незакінчений злочин; 1) ступінь тяжкості вчиненого особою діяння (див. коментар до ст. 12); 2) .ступінь здійснення

злочинного наміру; 3) причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.

2. Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник (ст. 27}. Призначаючи їм покарання відповідно до положень ст. ст. 65-67, суд враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочинуПро особливості кримінальної відповідальності співучасників див. коментар до ст. ст. 29- 31, Характер участі - це та роль, яку співучасник виконував у спільно вчиненому злочині: виконавець, організатор, підбурювач, пособник. Ступінь участі- це фактичний внесок кожного із співучасників у вчинений об'єднаними зусиллями злочин.