Вход

Коментар до статті 420. Порушення статутних правил несення бойового чергування

Коментар до статті 420. Порушення статутних правил несення бойового чергування

і. Порушення статутних правил несення бойового чергування (бойової служби), встановлених для своєчасного виявлення i відбиття раптового нападу на Україну <^° Мя захисту та безпеки України,-

карається позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спричинило тяжкі наслідки,-

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

3. Діяння, передбачені частинами першою і другою цієї

статті, що вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці,-

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років-

I. Об'єктом злочину є порядок несення бойового чергування 2 3 об'єктивної сторони злочин полягає в порушенні правил несення бойового чергування (бойової служби).

Бойове чергування є виконанням бойового завдання, яке здійснюється черговими силами і засобами, призначеними від військових частин, з метою своєчасного виявлення і відбиття раптового нападу на Україну або для захисту та забезпечення безпеки України У ВМС бойове чергування є найвищою формою підтримання бойової готовності у мирний час.

Порушення правил несення бойового чергування можуть полягати в невиконанні командиром військової частини, його заступниками чи іншими особами за їх дорученням обов'язку щодо проведення перевірки несення бойового чергування, у відданні командиром чергових сил і засобів особовому складу наказів, що відволікають його від виконання обов'язків несення бойового чергування, в передачі військовослужбовцями особового складу чергової зміни під час несення бойового чергування будь-кому, хоча б тимчасово, виконання своїх обов'язків без дозволу командира чергових сил і засобів, у відволіканні їх на справи, не пов'язані з виконанням зазначених обов'язків, в самовільному залишенні бойового поста чи іншого місця несення бойового чергування тощо.

Порушення правил несення бойового чергування, поєднане з порушенням порядку використання повітряного простору України (здійснення, несанкціонованих пусків ракет, стрільби тощо) кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст. 282 і 420.

3. Суб'єктом злочину є військовослужбовець (військовозобов'язаний під час проходження зборів), який входить до складу чергових сил бойового чергування, тобто до бойових обслуг, чергових змін пунктів управління, сил і засобів бойового забезпечення та обслуговування.

4 Суб'єктивна сторона злочину може характеризуватися як умислом, так і необережністю.

5 Гяжкшии наслідками порушення правил бойового чергування (бойової служби), які є кваліфікуючою ознакою злочину, мають визнаватися вторгнення на територію України або в п територіальне море іноземного повітряного чи морського судна, виведення з ладу ; бойової техніки, що зробило неможливим чи значно ускладнило поf дальше виконання частиною чи підрозділом бойових завдань, ви крадеиня (угон) повітряних чи морських суден, що належать Укра-

' ЇНІ, ТОЩО

Особливо кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, у

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України від 24 березня 1999 р.

(розділ 9)

34 Коментар кодеіссу.