Вход

Коментар до статті 400. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв`язку з діяльністю, пов`язаною з наданням правово

Коментар до статті 400. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги

Вбивство або замах на вбивство захисника чи представника особи або їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги,-

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі

1 Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений законом порядок здійснення правосуддя, який забезпечує діяльність захисника чи представника особи щодо надання ними правової допомоги Додатковим обов'язковим його об'єктом виступає життя особи

2 Потерпілими від злочину можуть бути 1} захисник, 2) представник особи, 3) їх близькі родичі Про поняття захисника і представника особи див коментар до ст 398, а про поняття близьких родичів-коментар до ст 115

3 Об'єктивна сторона злочину проявляється у посяганні на життя зазначеного потерпілого і може виражатися у 1) його вмисному вбивстві, 2) замаху на його вбивство Про поняття вбивства див ст. 115 та коментар до неї, а про поняття замаху - ст 15 та коментар до неї При вчиненні цього злочину у другій його формі не має

значення, який саме замах було вчинено - закінчений чи незакінчений.

Закінченим цей злочин вважається у першій його формі - з моменту настання смерті потерпілого, у другій формі - з моменту вчинення дій, які утворюють замах на його вбивство

4 Суб'єктом злочину може бути осудна особа, яка досягла 14-річного віку

5 Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом При цьому інтелектуальним моментом умислу має охоплюватись специфічний соціальний статус потерпілого (те, що він є захисником, представником особи чи близьким родичем однієї з цих осіб) Мотивами вчинення злочину можуть бути тільки два бажання припинити певні дії захисника чи представника особи або помста за їх діяльність