Кодекс об административных правонарушениях Ст 213-330

Кодекс України про адміністративні правопорушення
 

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення 
є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу 
України, прав і законних інтересів підприємств, установ і 
організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, 
запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і 
неухильного додержання Конституції( 254к/96-ВР ) і законів 
України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до 
правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, 
відповідальності перед суспільством.