Класифікація товарів

Стаття 313. Класифікація товарів
Митні органи класифікують товари, тобто класифікаційних групувань, зазначених в УКТЗЕД.
Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими для підприємств і громадян.
Відповідно до частини 1 коментованої статті, до повноважень посадових осіб митних органів віднесено право класифікування товарів, тобто віднесення їх до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД.
У митних органах створені відповідні підрозділи для вирішення особливо складних та спірних випадків класифікації товарів згідно з УКТЗЕД.
Держмитслужбою України встановлено, що код товару, зазначений у товаросупровідних документах (рахунку-фактурі, СМИ тощо), сертифікаті відповідності (сертифікаті УкрСЕПРО), експертному висновку за результатами дослідження зразка товару або в іншому документі, поданому для митного оформлення товару, не є обов'язковим чи визначальним при класифікації товару для митних цілей, а має інформативний характер.
Невідповідність коду товару, визначеного митним органом, кодові, зазначеному в перелічених документах, не може бути підставою для визнання цих документів недійсними для митних цілей.
Зазначені документи не стосуються класифікації товарів згідно з вимогами товарної номенклатури Митного тарифу України, а стосуються виключно питань, що належать до компетенції органів, установ та підприємств, які їх оформили.
Ці документи приймаються для митного оформлення товарів навіть у випадках, коли зазначений у них код товару не відповідає заявленому товару (вантажу), за умови можливості ідентифікації товару за його текстовим описом у цих документах.
Згідно із чинним законодавством України, що регулює митну справу, відповідальність за перевірку правильності коду за УКТЗЕД задекларованого товару покладено на посадову особу митного органу, яка здійснює митне оформлення, за винятком випадків коли рішення про класифікацію цього товару прийнято підрозділом митниці, до компетенції якого належить вирішення питань класифікації товарів, або митним органом вищого рівня.
Згідно з положеннями частини 2 коментованої статті рішення митних органів про класифікацію товарів для митних цілей є обов'язковим для підприємств і громадян.