Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором енергопостачання

Стаття 276. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором енергопостачання
1. Загальна кількість енергії, що відпускається, визначається за погодженням сторін. У разі якщо енергія виділяється в рахунок замовлення на пріоритетні державні потреби (ліміту), енергопостачальник не має права зменшувати абоненту цей ліміт без його згоди. (Частина перша статті 276 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3205-IVвід 15.12.2005).
2.Пропозиції абонента щодо кількості та видів енергії, строків її відпуску є пріоритет­ними за наявності виробничих можливостей у енергопостачальника.
3.Показники якості енергії узгоджуються сторонами на підставі державних стандартів або технічних умов шляхом погодження переліку (величини) показників, підтримання яких є обов'язком для сторін договору.
4.Строки постачання енергії встановлюються сторонами у договорі виходячи, як правило, з необхідності забезпечення її ритмічного та безперебійного надходження абоненту. Основним обліковим періодом енергопостачання є декада, з коригуванням обсягів протягом доби. Сторони можуть погоджувати постачання енергії протягом доби за годинами, а також час і тривалість максимальних та мінімальних навантажень.
5. Кількість енергії, недоодержаної у попередні періоди з вини енергопостачальника,підлягає поповненню на вимогу абонента. Якщо енергію не вибрано абонентом або недоодержано ним для обігрівання у зв'язку зі сприятливими погодними умовами, поповнення недоодержаної енергії здійснюється за погодженням сторін.
6.Розрахунки за договорами енергопостачання здійснюються на підставі цін (тарифів), встановлених відповідно до вимог закону.
7. Оплата енергії, що відпускається, здійснюється, як правило, у формі попередньої оплати. За погодженням сторін можуть застосовуватися планові платежі з наступним перерахунком або оплата, що провадиться за фактично відпущену енергію.
8. У разі якщо абонент має власне енергоджерело і відпускає енергію в мережі енергопостачальника, допускаються розрахунки за сальдо взаємно одержаної енергії.
1. Як встановлено ч. 1 коментованої статті, загальна кількість енергії, що відпускається, визначається за погодженням сторін. Наприклад, порядок визначення договірних величин споживання електричної енергії та потужності встановлений розд. 5 Типового договору про постачання електричної енергії (Додаток № 3 до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України в редакції постанови НКРЕ від 17 жовтня 2005 p.).
Для визначення договірних величин споживання електричної енергії та потужності на наступний рік споживач не пізніше дати, визначеної сторонами в договорі, надає постачальнику електричної енергії відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії.
У разі ненадання споживачем зазначених відомостей у встановлений термін розмір очікуваного споживання електричної енергії (потужності) на наступний рік установлюється постачальником електричної енергії на рівні відповідних періодів поточного року.
Договірна величина споживання електричної енергії визначається на рівні:
заявленої споживачем — у разі відсутності у споживача заборгованості за використану електричну енергію або в разі виконання боргових зобов'язань і проведення поточних платежів у визначені терміни;
забезпеченому обсягом попередньої оплати споживача;
передбаченому кошторисом доходів та видатків на оплату спожитої електроенергії — для установ та організацій, що фінансуються з бюджету.
Договірні (граничні) величини доводяться постачальником електричної енергії до відома споживача письмовим повідомленням, що є невід'ємною частиною договору, не пізніш як за 10 днів до початку наступного розрахункового періоду.
За підсумками розрахункового періоду договірна величина споживання електричної енергії коригується її постачальником до рівня фактично оплаченої за цей розрахунковий період величини спожитої електричної енергії, та відповідно здійснюється коригування договірної величини рівня електричної потужності.
Договірні величини споживання електричної потужності на розрахунковий період визначаються на години максимуму навантажень енергосистеми для споживачів з приєднаною потужністю більше 150 кВ-А виходячи з установленого енергосистемою завдання щодо граничного споживання електричної потужності.

У разі, якщо енергія виділяється в рахунок замовлення на державні потреби (ліміту), енергопостачальник не має права зменшувати абоненту цей ліміт без його згоді.
2. Частина 2 коментованої статті встановлює, що пропозиції абонента щодо кількості та видів енергії, строків її відпуску є пріоритетними за наявності у енергопостачальника виробничих можливостей.
3. Якість електричної енергії – це перелік визначених Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики значень нормально допустимих та гранично допустимих норм якості електричної енергії, у разі дотримання яких забезпечується електромагнітна сумісність електричних мереж електропередавальної організації та електроустановок споживачів електричної енергії.
4. Для різних постачальників електричної енергії за регульованим тарифним органом, що здійснює централізоване диспетчерське управління, можуть установлюватися різні години початку максимуму навантаження енергосистеми залежно від добового графіка навантаження об”єднаної енергосистеми України.
5.Кількість енергії, недоодержаної у попередні періоди з вини енергопостачальника,підлягає поповненню на вимогу абонента. Якщо енергію не вибрано абонентом або недоодержано ним для обігрівання у зв”язку зі сприятливими погодними умовами,поповнення недоодержаної енергії здійснюється за погодженням сторін.
6. Відповідно до ст.17 Закону „Про енергетику” формування оптових тарифів на електричну енергію здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України згідно з договором. Оптові тарифи можуть передбачати витрати на спільне фінансування розвитку нетрадиційних джерел електричної енергії.На фінансування будівництва вітрових електростанцій, встановлюється цільова надбавка в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України,крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками.
Роздрібна ціна на електричну енергію формується енергопостачальниками згідно з умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії.
Тарифи на передачу і постачання електричної енергії місцевими ( локальними) електромережами регулюються Національною комісією регулювання електроенергетики України.
Збитки енергопостачальників від надання пільг з оплати за спожиту електричну енергію окремим категоріям побутових споживачів відшкодовується за рахунок джерел, визначених законодавчими актами, які передбачають відповідні пільги.
Тарифи на електричну енергію,вироблену не теплоелектроцентралях, які входять до складу енергопостачальників, для потреб споживачів території здійснення ліцензованої діяльності,регулюються Національною комісією регулювання електроенергетики України з урахуванням тарифів на теплову енергію. Тарифи на електричну енергію, вироблену на вітрових електростанціях, регулює Національна комісія регулювання електроенергетики України.
Регулювання тарифів на теплову енергію, вироблену на теплоелектроцентралях,інших установках з комбінованим виробництвом теплової і електричної енергії,здійснюється Національною комісією регулювання електроенергетики України.
Підприємства, які постачають електричну енергію мережами, які не є їх власністю, повинні купувати електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України та вносити плату за користування місцевими (локальними) електричними мережами.Постачання електричної енергії споживачам зазначеними підприємствами здійснюється за тарифами, які обумовлюються в договорах на постачання електричної енергії.
7. Підприємства житлово-комунального господарства та підприємства, які надають послуги із забезпечення комунально-побутових потреб населення, установи та організації, які фінансуються з державного
та/або місцевого бюджету, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії один раз за фактичними показниками засобів обліку електричної енергії на початку періоду,наступного за розрахунковим,відповідно до договору про постачання або купівлю-продаж електричної енергії.
Остаточний розрахунок споживача за електричну енергію, спожиту протягом розрахун­кового періоду, здійснюється на підставі виставленого постачальником електричної енергії рахунка відповідно до даних про фактичне споживання електричної енергії, визначеного за показами розрахункових засобів обліку, які фіксуються у терміни, передбачені договором, та/або розрахунковим шляхом у випадках, передбачених Правилами користування елек­тричною енергією.
8. Частина 8 коментованої статті встановлює порядок розрахунків у разі якщо абонент не лише одержує енергію від енергопостачальника, але, маючи власне енергоджерело, в свою чергу відпускає енергію в мережі енергопостачальника. У таких випадках допускають­ся розрахунки за сальдо взаємно одержаної енергії.