Граничні норми застосування надурочних робіт

Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника.
1. Допускаючи в певних випадках застосування надурочних робіт, законодавство тим часом обмежує їх тривалість зазначеними в цій статті граничними нормами.
2. Обмеження кількості надурочних робіт для кожного працівника зобов'язує власника вести облік таких робіт. Типова форма первинного обліку П-15 «Список осіб, які працювали в надурочний час» затверджена наказом Міністерства статистики України № 253 від 9 жовтня 1995 p., і має використовуватися для обліку надурочних робіт.
3. Облік надурочних робіт повинен вестись із зазначенням часу початку й закінчення кожної надурочної роботи, а при сис тематичних надурочних роботах — кількості днів з надурочними роботами та кількості надурочно відпрацьованих годин у ці дні. Такий облік необхідний для правильної оплати надурочних робіт, виконаних кожним працівником, дотримання їх граничної норми та належного контролю за законністю застосування таких робіт.