Вход

Господарсько-торговельна діяльність

Стаття 263 Господарсько-торговельна діяльність
1.Господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.
2. Залежно від ринку (внутрішнього чи зовнішнього), в межах якого здійснюється товарний обіг, господарсько-торговельна діяльність виступає як внутрішня торгівля або зовнішня торгівля.
3. Господарсько-торговельна діяльність може здійснюватися суб'єктами господарювання в таких формах: матеріально-технічне постачання і збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля і громадське харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне посередництво у здійсненні торговельної діяльності та інша допоміжна діяльність по забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері обігу.
4.Господарсько-торговельна діяльність опосередковується господарськими договорами поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, енергопостачання купівлі-продажу, оренди, міни (бартеру), лізингу та іншими договорами.
1. Частина перша коментованої статті дає визначення господарсько-торговельної діяльності (щодо поняття продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання див. ст. 262 ГК), а також допоміжної діяльності, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.
2. Господарсько-торговельна діяльність здійснюється як внутрішня торгівля або зовнішня торгівля залежно від ринку (внутрішнього чи зовнішнього), в межах якого здійснюється товарний обіг.
3. Частина 3 коментованої статті містить перелік форм, в яких може здійснюватися господарсько-торговельна діяльність.
Зміст і порядок здійснення зазначених форм господарсько-торговельної діяльності встановлюють наступні статті гл. 30 ГК.
4.Залежно від форми здійснення господарсько-торговельної діяльності вона опосередковується господарськими договорами, примірний перелік яких містить ч. 4 коментованої статті. Це господарські договори поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, енергопостачання, купівлі-продажу, оренди, міни (бартеру), лізингу тощо. Зазначені договора, як видно з їх переліку, опосередковують не лише власне торговельну діяльність (договору купівлі-продажу, поставки, контрактації, енергопостачання, міни) а і допоміжну діяльність по ­забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері обігу (договори оренди, лізингу).