Вход

Гарантування захисту життя, здоров'я і майна посадових осіб митної служби України

Стаття 422. Гарантування захисту життя, здоров'я і майна посадових осіб митної служби України
Посадові особи митної служби України перебувають під захистом закону. Захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна цих посадових осіб та членів їхніх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій здійснюється відповідно до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та забезпечується мірами відповідальності, передбаченими Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Згідно зі статтею 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.
Ст. 27 Конституції України зазначає, що кожна людина має право на життя, на його захист з боку держави.
Стаття 55 Конституції України гарантує захист прав і свобод людини в установленому законом порядку.
Верховною Радою України був прийнятий Закон України від 23.12.1993 р. №3781-XII "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (далі - Закон).
Відповідно до ст.2 цього Закону працівники митних органів підлягають державному захисту від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань на їхнє життя, здоров'я, житло і майно та їхніх близьких родичів у зв'язку із службовою діяльністю.
Згідно зі статтею 5 Закону для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та їхніх близьких родичів, недоторканності житла, а також збереження їх майна з урахуванням конкретних обставин можуть застосовуватися відповідно до законодавства такі заходи:
а) особиста охорона, охорона житла і майна;
б) видача зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку;
в) встановлення телефону за місцем проживання;
г) використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;
д) тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку;
е) забезпечення конфіденційності даних про об'єкти захисту;
є) переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна документів, зміна зовнішності, переселення в інше місце проживання.
Стаття 13 названого Закону визначає приводи та підстави для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки. Такою підставою є дані, що свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну. Приводом для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки працівників митних органів та їхніх близьких родичів може бути:
- заява працівника або його близького родича;
- звернення керівника відповідного державного органу;
- отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров'ю, житлу і майну осіб, які підлягають захисту.