Вход

Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціаль­ного режиму господарювання

Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціаль­ного режиму господарювання
1. Запровадження спеціальних режимів господарювання, не передбачених цим Ко­дексом, якими встановлюється обмеження прав суб'єктів господарювання, не допуска­ється.
2. Держава гарантує суб'єктам господарювання та іншим учасникам господарських відносин право на звернення до суду за захистом їх майнових та інших прав від неза­конного обмеження в умовах будь-якого спеціального режиму господарювання, перед­баченого цим Кодексом.
1. Частина 1 коментованої статті свідчить, що встановлений ГК перелік спеціальних ре­жимів господарювання має вичерпний характер, а тому запровадження інших видів спе­ціальних режимів господарювання, наслідком яких є обмеження прав суб'єктів господарю­вання, не допускається.
2. У разі запровадження будь-яких обмежень майнових та інших прав суб'єктів госпо­дарювання, не передбачених нормами чинного законодавства України про спеціальні режи­ми господарювання, держава гарантує вказаним суб'єктам та іншим учасникам господар­ських відносин право на звернення до суду за захистом їх прав та законних інтересів.