Вход

Галузі сфери матеріального виробництва

Стаття 261. Галузі сфери матеріального виробництва
1. До сфери матеріального виробництва належать галузі, які визначаються видами діяльності, що створюють, відновлюють або знаходять матеріальні блага (продукцію, енергію, природні ресурси), а також продовжують виробництво у сфері обігу (реалізації) шляхом переміщення, зберігання, сортування, пакування продукції чи інших видів діяльності.
2.Усі інші види діяльності у своїй сукупності становлять сферу нематеріального ви­робництва (невиробничу сферу).
1.Традиційно галузі народного господарства поділяються на дві великі сфери — матеріального виробництва і невиробничу сферу. Саме так вони були поділені у чинній ранішекласифікації. Коментована стаття, відтворюючи вказаний загальний поділ, присвячена головним чином, конкретизації визначення галузей сфери матеріального виробництва.
Матеріальне виробництво пов'язується з видами економічної діяльності по створенню, відновленню або знаходженню матеріальних благ, а також з діяльністю, пов'язаною з продовженням виробництва у сфері обігу (реалізації) шляхом переміщення, зберігання, сортування, пакування продукції чи інших видів діяльності, які продовжують процес створення продукції в ході її реалізації. До галузей сфери матеріального виробництва за Загальним класифікатором галузей народного господарства (див. п. 2 коментарю до ст. 260) було віднесено: промисловість; сільське господарство; лісове господарство; рибне господарство; транспорт і зв'язок; будівництво; торгівлю і громадське харчування; матеріально-технічне постачання і збут; заготівлю; інформаційно-обчислювальне обслуговування; операції з нерухомим майном; загальну комерційну діяльність по забезпеченню функціонування ринку; геологію і розвідку надр, геодезичну і гідрометеорологічну служби; виробничі види побутового обслуговування населення; інші види діяльності сфери матеріального виробництва.
2. Усі не названі у ч. 1 даної статті сукупності виробничих одиниць, які беруть участь уздійсненні інших видів діяльності, становлять галузі невиробничої сфери. До них, зокрема, належать невиробничі види побутового обслуговування населення, житлово-комунальне господарство, охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення, освіта, культура та мистецтво, наука і наукове обслуговування, фінанси, кредит, страхування і пенсійне забезпечення, управління тощо.
У КВЕД (див. коментар до ст. 259) види економічної діяльності розподілено за такими га­лузями сфери матеріального виробництва і невиробничої сфери: сільське господарство, мисливство та лісове господарство; рибне господарство; добувна промисловість; обробна промисловість; виробництво електроенергії, газу та води; будівництво; оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту; готелі і ресторани; транспорт; фінансова діяльність; операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам; державне управління; освіта; охорона здоров'я та соціальна допомога; колективні громадські та особисті послуги; послуги домашньої прислуги; екстериторіальна діяльність. У зв'язку з цим у КВЕД додатково вміщено таблиці відповідності кодів двох класифікаторів — ЗКГНГ та КВЕД. Водночас, склад галузей економіки, на який орієнтується Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), відповідає класифікації ЗКГНГ. У зв'язку з цим дане питання також має бути врегульовано законом згідно з ч. З ст. 260 ГК.
Врахування особливостей галузей сфери матеріального виробництва є, відповідно а: і ст. 258 ГК, однією із загальних умов, що визначають особливості правового регулювання господарських відносин.