Фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України

Стаття 421. Фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України
Фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Фінансове забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах затверджених обсягів на зазначені цілі. Сюди віднесені витрати, пов'язані з утриманням митних закладів освіти, надання ними освітніх послуг, а також видатки на відшкодування витрат на відрядження працівників, які направляються на підвищення кваліфікації.