Експерт

Стаття 369. Експерт
Експертом може бути особа, яка має необхідні знання для надання відповідного висновку.
Експерт призначається посадовою особою органу, в провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, у разі потреби в спеціальних знаннях.
Експерт зобов'язаний надати об'єктивні висновки з поставлених перед ним питань.
Експерт має право:
знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи;
заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для надання висновків.
У разі потреби в спеціальних знаннях посадовою особою, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, призначається експерт.
Коментована стаття у частинах 1 та 2 визначає загальні вимоги до особи, яка в провадженні справи про порушення митних правил може бути експертом, та її призначення. Отже, експертом може бути як працівник експертної установи, так і будь-яка інша особа (спеціаліст), яка залучається до виконання функцій експерта в конкретній справі й має потрібні знання для подання відповідного висновку.
Основою для діяльності експертів є Закон України "Про судову експертизу". Згідно зі ст. 10 Цього Закону, судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для давання висновку з досліджуваних питань. Фахівці державних спеціалізованих установ і відомчих служб, які проводять судові експертизи, повинні мати вищу освіту, пройти відповідну підготовку та атестацію як судові експерти певної спеціальності. Частина 4 коментованої статті визначає, що експерт має право:
- знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи;
- заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, потрібних для подання висновків;
- з дозволу посадової особи, у провадженні якої перебуває справа, ставити запитання особі, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил;
бути присутнім при розгляді справи.
Експерт не може брати участі в розгляді справи у випадках, якщо він:
- особисто, прямо чи опосередковано зацікавлений у справі;
- є родичем осіб, які беруть участь у справі;
- перебуває в особливих стосунках з особами, які беруть участь у справі;
- знаходиться або знаходився у службовій або іншій залежності від сторін, інших осіб, які беруть участь у справі; а також
- якщо будуть встановлені інші обставини, які викликають сумніви у незацікавленості у результатах справи цим експертом.
Згідно з вимогами ст. 273 КУпАП, що визначає права та обов'язки експерта, останній зобов'язаний з'явитися на виклик посадової особи органу, в провадження якої перебуває справа про порушенням митних правил, і дати об'єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях.
Експерт несе відповідальність за ухилення від явки та за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків згідно з чинним законодавством України.