Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України

Стаття 239. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України
Вивезення товарів для переробки за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу на основі положень цього Кодексу та інших законів України.
Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України може бути скасовано митним органом у разі, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших законів України.
Порядок отримання дозволу на розміщення товарів у режим переробки поза митною територією України містить загальні положення як для цього режиму, так і для режиму переробки на митній території України і передбачений відповідним наказом Держмитслужби України (див. коментар до ст. 230 МК).
Дозвіл надається підприємству в строк, що не перевищує 15 днів з моменту прийняття митницею заяви про його видачу.
У разі, якщо інформації, наявної в документах, поданих разом із заявою до митного органу недостатньо для прийняття рішення, митний орган, у зазначений вище строк письмово повідомляє підприємство про відмову в наданні дозволу із зазначенням причини й вичерпним роз'ясненням вимог, виконання яких забезпечить можливість розміщення цих товарів у режимі переробки.
Досить важливим є положення даного наказу про те, що для прийняття рішення про видачу дозволу на розміщення товарів у режими переробки митним органом розглядається можливість дотримання підприємством установлених законодавством умов переробки, у тому числі технологічні особливості процесу переробки та можливість ідентифікації перероблених товарів у продуктах переробки.
При вивезенні товарів на переробку поза митною територією України існують такі обмеження.
Передусім до заборонених для розміщення в режим переробки за межами митної території України відносяться товари, вивезення яких заборонено за межі митної території України.
По-друге, дозвіл на переробку поза митною територією видається тільки за наявності можливості встановити, що продукти переробки утворилися в результаті переробки вивезених товарів.
Також не допускається видача ліцензії на переробку поза митною територію України, якщо як продукти переробки заявлені такі види товарів у зв'язку з відсутністю можливості ідентифікації вихідних товарів у продуктах переробки:
- меблі;
- пиломатеріали - тирсоплити та аналогічні плити з деревини;
- спирт етиловий;
- алкогольні вироби; тютюнові вироби;
- пиво, продукти харчування;
- шкіра тварин;
- вироби з натуральної і штучної шкіри, включаючи взуття;
- ювелірні вироби.
Дозвіл на розміщення товарів у режим переробки може бути скасований митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення про видачу дозволу, або якщо підприємство, якому видано такий дозвіл, не дотримує положень МК й інших актів законодавства України.
Митний орган письмово повідомляє підприємство про скасування дозволу на розміщення товарів у режим переробки із зазначенням причини його скасування. У разі скасування дозволу на розміщення товарів, які перебувають у режимі переробки, підприємство зобов'язане у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня його скасування, заявити про зміну митного режиму, з додержанням вимог МК та інших актів законодавства України із сплатою всіх необхідних платежів, установлених законодавством.