Вход

Дозвіл на переробку товарів на митній території України

Стаття 230. Дозвіл на переробку товарів на митній території України
Ввезення та переробка на митній території України товарів, що походять з інших країн, здійснюються з дозволу митного органу відповідно до положень цього кодексу та інших законів України.
Дозвіл на переробку товарів на митній території України може бути скасовано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або у разі коли підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.
Коментована стаття передбачає отримання дозволу митного органу на ввезення та переробку на митній території України товарів, що походять з інших країн.
Умови отримання дозволу визначені у положеннях пункту 2 Порядку (див. коментар дост. 229).
Згідно з цим пунктом, розміщення товарів у режим переробки як на митній території України, так і поза межами митної території України (далі - режим переробки) здійснюється з дозволу начальника митного органу, особи, яка його заміщує, або іншої уповноваженої, відповідним наказом митниці, посадової особи. Для отримання дозволу на розміщення товарів у режим переробки (далі — дозвіл) підприємство подає митному органу за місцем державної реєстрації підприємства письмову заяву. Підприємством у даному випадку вважається суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює операції з переробки товарів. Дозволом на розміщення товарів у режим переробки є резолюція на заяві посадової особи митного органу.
Разом із заявою до митного органу подаються:
1) зовнішньоекономічний договір про переробку товарів, який, зокрема, містить відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання;
2) додаток до договору про переробку товарів, у якому наводиться технологічна схема переробки, що відображає всі основні етапи переробки й процес перетворення товарів, розміщених у режим переробки, у продукти переробки, а також кількісні показники товарів, розміщених у режим переробки, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення операцій щодо переробки, на кожному етапі переробки з обґрунтуванням виробничих утрат товарів, утрат виконавця переробки на кожному її етапі.
Підприємствам, які здійснюють регулярні операції з переробки, за зазначеною письмовою заявою, може надаватися письмовий дозвіл на кількість операцій, визначену зовнішньоекономічним договором про переробку. Строк дії дозволу не має перевищувати одного календарного року.
Товар може бути розміщений у режим переробки в митниці поза місцем обліку підприємства в митних органах. Для цього дозвіл надається митницею, що безпосередньо здійснюватиме оформлення вантажної митної декларації  (далі — ВМД), після подання до неї листа-узгодження про проведення митного оформлення товарів у митниці поза місцем обліку підприємства.
Підприємство_
До Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України
Начальникові   
митниці

               ЗАЯВА

(повна назва підприємства)
реєстраційний номер облікової картки суб'єкта ЗЕД _,
код за ЄДРПОУ_, місцезнаходження:_,
просить надати дозвіл на розміщення таких товарів у митний режим переробки на митній території України (митний режим переробки за межами митної території України) (необхідне підкреслити):
Назва та кількість товарів, що ввозяться/вивозяться для переробки
 
Назва українських чи іноземних товарів, які будуть витрачені на здійснення операцій щодо переробки
 
Вид операції з переробки
 
Назва та кількість продуктів переробки
 
Строк переробки
 
Назви та місцезнаходження підприємств, які здійснюють окремі операції з переробки, та вид операцій
 
Документи, що додаються:
Керівник підприємства Головний бухгалтер_
(підпис, дата) (ініціали, прізвище)
(підпис, дата) (ініціали, прізвище)
м.п.
Розміщення товару в митний режим переробки на митній території України (за межами митної території України) дозволено.
Строк дії дозволу до "_"_20 р.
"_"_20_р.
(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи митного органу)
* Заповнюється у випадках виконання окремих операцій з переробки іншими підприємствами відповідно до пунктів 2.9, 3.3 Порядку.
Частина 2 коментованої статті надає митним органам України право на скасування дозволу на переробку товарів на митній території України та визначає підстави для такого скасування.
Відповідно до пункту 2.10 Порядку, у разі скасування дозволу на розміщення товарів, які перебувають у режимі переробки, підприємство зобов'язане у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня його скасування, заявити про зміну митного режиму, з додержанням вимог МК та інших актів законодавства України зі сплатою всіх необхідних платежів, установлених законодавством.