Вход

Досягнення неправомірних переваг у конкуренції

Стаття 35. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції
1. Досягненням неправомірних переваг у конкуренції є отримання певних переваг стосовно іншого суб'єкта господарювання шляхом порушення законодавства, яке підтверджене рішенням відповідного органу державної влади.

Дії, що визначаються як недобросовісна конкуренція, можуть полягати не тільки у прямому порушенні чесних звичаїв у підприємницькій діяльності, а й у порушенні інших законів, якщо ці порушення призвели до отримання неправомірних переваг у конкуренції.
Міра відповідальності за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства ви­значається з урахуванням шкоди, завданої конкурентним відносинам взагалі, а також шкоди, завданої конкретному підприємцю, і передбачає, в тому числі, відшкодування збитків.